مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از ديدگاه حكما مراحل عوالم وجود چند قسم است؟
چرا عرفان از علوم ديگر، در روش، برتر است؟
نقش ابزاري برهان براي عرفان چيست؟
چرا شهود علي(ع) به قرآن و جهان، امري مسلم است؟
چه دليلي بر شهود كتاب ابرار بوسيله علي(ع) وجود دارد؟
چه دليلي بر شهود قيامت بوسيله علي(ع) وجود دارد؟
چه دليلي بر همساني پيامبر و علي(ع) در شهود عرفاني وجود دارد؟
منظور از سخن علي(ع) كه مي‎فرمايد: «من حائز مفاخر هفت گانه علمي هستم» چيست؟
چه دليلي بر شهود ملكوت بوسيله علي(ع) وجود دارد؟
منظور از مبدأشناسي شاهدانه علي(ع) چيست؟
منظور از معادشناسي شاهدانه علي(ع) چيست؟
چه دلايلي بر رسالت​شناسي شاهدانه علي(ع) وجود دارد؟
  1. 931 از 4632