مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا زرتشت پيامبر بوده است يا خير ؟لطفاً توضيح دهيد.
آيا دين زرتشت دين الهي بوده است ؟
ما زرتشتيان را ملامت مي كنيم كه دوگانه پرست هستند، آيا عقيده ما به وجود شيطان كه منشاء گمراهي ها و شرور است يك نوع دوگانه پرستي نيست؟ و نيز ما مسيحيان را سرزنش مي كنيم كه سه گانه پرستند آيا عقيده ما به پيامبر و جبرائيل دربرار خداوند يك نوع سه گانه پرستي
چرا خداوند پيامبر يا امامي از ميان زنان بر نگزيده است؟
زيديه چه كساني اند؟
آيا تربيت زير بناي اسلام است يا عقيده؟
آداب عمومي سلام چيست؟
نظر اهل سنت د رباره ائمه ( ع ) چيست ؟
چرا در اسلام مكتب ها و فرقه هايي; چون: شافعي، مالكي، حنبلي محترمند؟
آيا ارزش يك شخص به ظاهر مسلمان(كه بگويد خدا پرستم; نماز بخواند و روزه بگيرد و دروغ هم بگويد...) بيشتر است يا يك شخص كافر كه خدا را هم قبول ندارد؟
شعوبيّه چه فرقه اي است؟
شيخيه چگونه فرقه اي است؟
  1. 939 از 4632