مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عصمت چهارده معصوم را چگونه مي توان ثابت كرد؟ چگونه مي توان يقين كردكه آنها در خفا نيز مرتكب معاصي نمي شوند؟
تعبير ثارالله براي امام حسين(ع)مشابه با تعبير فرزند خدا براي حضرت عيسي(ع) نيست؟
تفاوت قضا و قدر و تعاريف آنها را با ذكر مثال بيان نماييد؟
واجب الوجود بودن خدا يعني چه؟ چرا اگر هستي (نبود)، خداوند باز وجودداشت؟ چرا چيزي به نام هستي داريم كه نياز به نيروي لايزال و خالقي به نام
چرا امام صادق مي فرمايند: در چيستي خدا فكر نكنيد؟
تمام امور به خواست خداوند انجام مي گيرد و از طرفي انسان كارها را با اراده و اختيار خود انجام مي دهد، آيا معصيت كردن بنا به اراده و خواست خداوند
آيا دو نفر كه با هم نامحرمند ولي همانند خواهر و برادرند مي توانند از خداوند درخواست كنند كه در آن دنيا آنها را خواهر و برادر و محرم يكديگر قرار بدهد؟
آيا در سكرات موت فرقي بين كودكان و غير كودكان وجوددارد و بي هوشي وهوشمندي چه تاثيري در آن دارد؟
وضعيت كودكان در برزخ و قيامت چگونه است و آيا از سختي هاي قيامت به آنها مي رسد؟
آيا مي توان درجه كودكاني را كه از دنيا رفته اند با كارهاي نيك از قبيل زيارت ائمه و خواندن قرآن ارتقا داد،مثلا از اصحاب يمين بودن به مرتبه بالاتر؟
آيا كودكاني كه اعمال نيك انجام مي دهند از لحاظ درجه بندي اخروي باكودكان ديگر تفاوت دارند؟
آيا خانواده كودكاني كه از دنيا مي روند در آخرت در صورت بهشتي شدن مي توانند با كودكانشان زندگي كنند؟
  1. 959 از 4632