مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

روح حيوانات به چه شكل است و بعد از مردن سرنوشت آنها چه مي شود؟
روح حيوانات به چه شكل است و بعد از مردن سرنوشت آنها چه مي شود؟
آيا ايجاد مذاهب موجب تحريف دين نيست ؟
فلسفه وجود نيازها و غرايز طبيعي در انسان چيست ؟
خداگونه شدن يعني چه؟
از نظر عقلي وجود ولايت فقيه چه لزومي دارد؟
مباني عقيده شيطان پرستان چيست ؟
مباني عقيده شيطان پرستان چيست ؟
چگونه انسان مي تواند از راه شك دكارتي به يقين برسد؟
چرا در جهان اينهمه اختلال و بي نظمي وجود دارد و انسان ها داراي افكار وعقايد مختلف هستند؟
چرا در ميان صفات خداوند عدل از اصول دين شمرده شده است
آيا حقيقت دارد كه نام همسر آينده هر كس در پيشاني او نقش بسته است؟
  1. 975 از 4632