مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فرق اساسي بين شيعه و سني چيست؟
تعريف كلي عقل، نفس و وجدان چيست ؟
فرق نفس اماره انسان با شيطان وسوسه گر چيست؟
حد لازم فريضه تولي و تبري را تبيين فرمائيد.
نظر اسلام در مورد جامعه مدني چيست ؟
اگر قدرت خدا مطلق است آيا مي تواند شريكي براي خودش قرار دهد
با توجه به جداشدن روح از بدن مسئله عذاب قبر چگونه است؟
مراد از عقل مستفاد چيست و راه رسيدن به آن چگونه است
آيا قوي تر بودن ميل به گناه در انسان منافاتي با عدالت خدا ندارد؟
چرا زنان به مرحله نبوت و امامت نمي رسند؟
آيا همه پيامبران و امامان براي اثبات حقانيت خود معجزه دارند؟
آيا اين درست است كه مي گويند خداوند يك بار درخانه كعبه ديده شده است
  1. 983 از 4632