مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله روحانی درباره ریختن اشک برای امام حسین علیه السلام
پاسخ آیت الله روحانی درباره ايجاد شكاف و تفرقه بين مسلمانان ‏از گناهان صغيره محسوب می شود يا كبيره؟
پاسخ آیت الله محمد صادوق روحانی درباره حکم ذکر «یا علی مدد» و «یا مهدی سند» چیست؟
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره وجوب ادای شهادت
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره وجوب ادای شهادت
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره جشن عروسی در ماه محرم
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره استفاده از اثاثیه مسجد در مراسم مذهبی خارج از مسجد
آيا امامت بالاتر است يا نبوت ؟
آيا پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم امام هم بود؟
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره استفاده از عضو مرده براى پيوند
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره اهدا و فروش كليه
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره طعام ختم در مسجد
  1. 99 از 4632