مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا فلسفه و دين با هم متناقضند؟ آيا هر دو انسان را به يك سرمنزل مي برند؟ آيا هدف هر دو يكي است؟
با توجه به آيه اياك نعبد و اياك نستعين، استمداد از ائمه (ع) در موردشفاي بيماران چه معنايي دارد؟
فرق ولي فقيه با ديكتاتور در تفويض اختيارات چيست؟
دليل اين كه مقام امامان(ع) از پيامبران بالاتر است، چيست؟
بعد از تشكيل سياره زمين شروع حيات چگونه بوده است و انسان چگونه خلق شد؟
پولوس يا پولس چه كسي است؟
انسان تا چه اندازه مي تواند در طبيعت دخالت كند؟
پري يعني چه؟
آيا اسم اعظم 4 حرف دارد كه از آن هشتاد كلمه ساخته مي شود و خداوندهنگام خروج آدم از بهشت به او آموخت؟ آيا شيخ بهايي اسم اعظم داشت؟
اگر علم خداوند از نوع حضوري است، چطور آن را در اختيار انسان قرارمي دهد؟
آيا امامان به همه امور گذشته و حال و آينده علم دارند؟
آيا اين درست است كه پيامبر(ص) به تدريج پيامبر شد؟
  1. 993 از 4632