-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1043 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ممكن است انسان آفريده شود و تكامل نداشته باشد؟ اگر چنين باشد ، آيا مفهوم آن ، تصادف نيست؟
اعتقاد به استقلال انسان در آفرينش نه منافات با اصل تكامل دارد و نه لازمه آن تصادف است ؛ امّا با اصل تكامل منافات ندارد ؛ زيرا لازمه تكامل اين نيست كه يك موجود به تدريج پديد آيد . معمولاً چنين است كه تكامل پديده هاي جهان به تدريج صورت مي گيرد ؛ ولي پديده هايي نيز هستند كه برخلاف اين نظام عادي اند ؛ معجزات پيامبران را مي توان از اين قبيل شمرد . توضيح اينكه ما با دو گونه نظام روبرو هستيم : نظام عادّي و نظام معمولي كه جريان علل و عوامل طبيعي معمولاً طبق اين نظام است ؛ از اين رو مي بينيم كه مثلاً نطفه انسان براي رسيدن به تكامل و يافتن صورت انساني بايد دوران هاي مختلفي را در رحم بگذارند . درخت نيز بايد به تدريج رشد كند تا براي ميوه دادن آماده شود .
نظام ديگري نيز هست كه از آن به « نظام برتر » تعبير مي شود . در اين نظام ، مجموعه اي از علل و عوامل در خارج پديد مي آيند ، ولي سير تكاملي آنها غيرعادّي و خارق العاده است ؛ مانند اژدها شدن عصاي حضرت موسي و تولّد حضرت عيسي از مريم بدون پدر و بسياري ديگر از اين گونه پديده ها . نبايد پنداشت كه قانون علّت و معلول در اين موارد نقض شده است . جريان علل و عوامل و سير تكاملي در اين پديده ها به صورتي غيرعادّي است .
بر اين اساس آفرينش حضرت آدم ( عليه السلام ) از خاك اگر چه طبق نظام عادّي نبوده است ، امّا نبايد آن را تصادفي و در غير مسير تكامل به حساب آورد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.