-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1078 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عالم ذرّ چيست؟
عالم ذرّ عالمي بوده است كه در آن جا ، خداوند پيش از خلقت انسانها به صورت انساني ، از آنان بر ربوبيّت خود اقرار گرفته و آنان بدين اقرار تن در داده اند . اين گونه اي ميثاق و عهد بوده كه خداوند از بندگانش گرفته و از اين رو ، اين عهد و ميثاق اقرار ، اقراري فطري و وجودي است نه رباني .
درباره اين كه عالم ذرّ در چه زمان بوده و چه خصوصيّاتي داشته ، ميان دانشمندان اسلامي اختلاف نظر وجود دارد . برخي بر اين باورند كه عالم ذرّ پيش از خلقت آدم ( عليه السلام ) بوده كه در اين باره رواياتي نيز وجود دارد . برخي بر اين عقيده اند كه عالم ذرّ پس از خلقت آدم ( عليه السلام ) بوده و به اين آيه استشهاد مي كنند : « و اذا اخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم و اشهدهم علي انفسهم الست بربّكم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا بوم القيامة انّا كنّا عن هذا غافلين ؛ و هنگامي كه {P - سوره اعراف ، آيه 172 . P}
پروردگارت از فرزندان آدم ، از پشتهاي آنان ، ذريه و فرزندان آنان را برگرفت و آنان را بر خويشتن گواه قرار داد كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند : آري ، ما گواهي مي دهيم . تا آن كه روز قيامت نگوييد ما از اين امر غافل بوديم » . در اين باره رواياتي نيز وارد شده است .
برخي نيز بر اين عقيده اند كه عالم ذرّ چيزي جز عالم خلقت انسانها نيست و عهد و ميثاق بسته شده نيز چيزي جز فطرت توحيد گراي انسان نيست ، كه به آيات و روايات فطرت و نيز آيه مذكور استشهاد مي كنند .
{P - در اين باره نگاه كنيد به تفسير الميزان ، ذيل آيه 172 ، سوره اعراف و نيز تفسير نمونه ، ذيل همين آيه .
P}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.