-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:113 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه كنيم تا فريب زر، زور دنيا را نخوريم و چگونه زهد با كسب مال سازگار است؟
فريب خوردن از زر، زور و تزوير ريشه در حب دنيا دارد. {Hعن ابي عبداللَّه(ع): «رأس كل خطيئة حب الدنياH}؛ {Mحب دنيا رأس هر خطا و اشتباهي مي باشدM}»، {V(اصول كافي، ج 2، ص 315، روايت 1، به نقل از سرالاسراء، استاد علي سعادت پرور، ج 1، ص 102)V}. اگر حب دنيا در دل انسان خانه كرد هم در مقابل زر، زود تطميع مي گرددو هم در برابر تهديد زور، زود تسليم مي شود و هم در قبال تزوير ديگران زود رنگ مي بازد. آيه شريفه قرآن مي فرمايد: {A{/Bيا أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اَللَّهِ حَقٌّ، فَلا تَغُرَّنَّكُمُ اَلْحَياةُ اَلدُّنْيا وَ لا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ اَلْغَرُورُ{w1-16w}{I35:5I}/}A}؛ {Mاي مردم! وعده خداوند حق است مبادا زندگي دنيا شما را بفريبد و مبادا شيطان شما را فريب دهد و به (كرم) خدا مغرور سازدM}»، {V(فاطر، آيه 5)V}. چرا زندگي دنيا همه را نمي فريبد؟ زيرا زندگي دنيا براي اندكي از مردم حب و علاقه نمي سازد فقط زندگي دنيا كساني را مي فريبد كه حب و علاقه به دنيا دارند از اين رو ريشه همان حب دنيا مي باشد. زر، زور، تزوير همه در حيطه دنيا مي باشند، اگر كسي حب دنيا داشت فريب هر سه را مي خورد وگرنه سرافراز بيرون مي آيد نقطه مقابل حب دنيا، زهد مي باشد بنابراين زهد و بي رغبتي به دنيا هم انسان را از فريب و مكر زر نگه مي دارد و هم از فريب زور مصون مي سازد و هم از فريب تزوير سد مي كند. اين نكته دقيق در خور دقت است كه زهد يك صفت نفساني است و اين دل و باطن انسان است كه بايد نسبت به دنيا بي اعتنا و بي رغبت گردد نه اين كه زهد معنايش اين باشد كه انسان به كلي دنيا را رها سازد و نه مالي داشته باشد و نه ثروتي بيندوزد و... بلكه تلاش براي كسب مال حلال به هدف آسايش فرزند و عيال و پويايي جامعه انساني و بالندگي جامعه اسلامي از عبادات بزرگ مي باشد و هيچ منافاتي با زهد ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.