-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1143 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

امام علي (ع) در خصوص پيشهوران و بازرگانان چه توصيهاي به مالك اشترفرمودند؟
اميرمؤمنان علي(ع) در فرمان خود به مالك اشتر درباره بازرگانان و پيشهوران چنين توصيه ميكند:
«درباره بازگانان و پيشهوران و صاحبان صنايع، اين پند را از من بپذير و سفارش كن كه در حق آنان نيكي كنند، بجاست كه با كساني كه با جان و مال خود براي سوداگري سفر ميكنند و آنان كه با سرمايه جان خود، به ديگران سود ميرسانند، خوشرفتاري شود. زيرا اينان به سرزمينهاي دور، خشكي و دريا، پستي و بلندي كوهستانها، نقاطي كه مردم در آنجا گرد هم نميآيند و جرأت سكني گزيدن در آن نقاط را ندارند، براي سوداگري، سفر كرده و با چنين رنجهائي، سودو منافع كشور را فراهم ميسازند، از اينرو آنان، زير بناي اقتصادي ديار تو ميباشند. اينان مردمي هستد كه بيم سختي و فتنه در آنها وجود ندارد، بلكه پيام آوران صلح و سازشند و هيچ بيم و هراسي از ايجاد شورش و انقلابي از طرف آنان نيست…».
با تمام اين اوصاف بدان كه، در بين اين گروه از مردم، كساني هستند كه بياندازه سختگير و بخيل و زشت و قبيح بوده و بهخاطر سودجويي بيشتر نرخ فروش كالاي خود را به دلخواه خود معين ميكنند و كار اين قبيل سوداگران سودجو و محتكر، باعث ميشود كه به عموم طبقات مردم زيان وارد شود، علت و انگيزه اين كار، كم تحركي دستگاه فرمانداران ميباشد.
از احتكار جلوگيري كن، زيرا رسول خدا(ص) همه را از اين كار منع ميفرمود. كار دادو ستد، بايد آسان و بر طبق موازين عدل و انصاف انجام گيرد تا به خريدار و فروشنده، اجحاف نشود. و هركس از اين دستور سرپيچي نمايد و پس از نهي تو باز هم احتكار كند، او را كيفر ده ولي با اين حال در تنبيه و مجازات اندازه نگهدار و زياده روي مكن…». (نهج البلاغه/خطبه79 ؛ معاني الاخبار/صدوق/239).

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.