-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1146 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا تبعيضات نژادي از نظر اسلام مردود است و چرا بايد فقير و ثروتمند باهم برابر باشند؟

ـ461ـ
باشند؟
علت اينكه اسلام تبعيضات نژادي و تبعيض بين طبقات مختلف اجتماع را مردود و محكوم مي داند اين است كه اصولاً ديد اسلام نسبت به انسان يك ديد وسيع و عميق است و انسان از نظر اسلام يك حقيقت واحد وداري خواستهاي و نيازهاي اساسي واحدي است و همه ي افراد نوع انساني از اين لحاظ يكسان مي باشند و نژاد و رنگ و ساير خصوصيات، حقيقت انساني را تغيير نمي دهد بنابراين دليلي ندارد كه سفيدپوست مثلاً خود را برتر از سياهپوست بداند و براي خود حقوق بيشتري قابل باشد با آنكه هر دو در حقيقت انسانيت با هم مساويند، مساوات بين فقير و غني از نظر حقوق و قوانين نيز از همين جا سرچشمه گرفته است زيرا كه فقير يعني شخصي كه از نظر مالي متمكن نيست با ثروتمند از نظر انسانيت و ساير شؤن مربوط به آفرينش مساوي است لذا بايد به هر دو حقوق اجتماعي واحدي داده شود و نداشتن ثروت نبايد ارزش واقعي او را كم كند.


ـ462ـ
اسلام ملاك فضيلت و برتري ر روي پايه هاي معنوي استوار كرده و صريحاً مي گويد ان اكرمكم عندالله اتقيكم گرامي ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست.
آن كسي كه در راه انجام دستورات ديني و اوامر الهي تسليم محض باشد وروح پاك خود رابه گناه آلوده نكند او برتر از ديگرانست خواه سياه باشد يا سفيد غني باشديا فقير، شئونات مادي از نظر اسلام ابداً ملاك فضيلت و برتري نيست.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ463ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.