-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1149 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نمونه اي از روش تبليغي«مصعب بن عمير» را ذكر كنيد؟
((سعد بن معاذ)) رو به ((اُسيد)) كرد و گفت شمشير خود را از نيام بيرون آور, و به سوي ((مصعب بن عمير)) و ((اسعد بن زراره)) برو و به آنها بگو, دست از تبليغ آئين اسلام بردارند و با سخنان و بيانات خود, ساده لوحان ما را گول نزنند.
اُسَيد, با صورت برافروخته وشمشير برهنه سر راه اين دو نفر را گرفت و سخنان ياد شده را با لحن شديدي ادا كرد. ((مصعب بن عمير)) رو به اُسَيد كرد و گفت: ممكن است لحظه اي بنشيني و با هم گفتگو كنيم. هر گاه موافق طبع و ميل شما نباشد, ما از همان راهي كه آمده ايم بر ميگرديم. اُسيد گفت سخن از روي انصاف گفتي, و لحظه اي چند نشست و شمشير خود را غلاف كرد. مصعب آياتي از قرآن تلاوت نمود, اسيد ناگهان جذب نورانيت قرآن قرار گرديد و پرسيد؛ راه مسلمان شدند چيست؟ گفتند: گواهي به يكتائي خدا ميدهيد, بدن و جامه خود را در آب ميشوئيد و نماز ميگزاريد.
سعد بن معاذ, پس از ديدن اين واقعه در حالي كه خشم سراسر بدن او را فرا گرفته بود, تصميم گرفت كه اين دو نفر را از كار تبليغ باز بدارد. ولي جرياني كه براي ((اُسيد)) اتفاق افتاده بود براي او نيز رخ داد. وي نيز در برابر منطق قوي و محكم و بيانات جذاب و شيرين مُصْعَب به زانو در آمد.
76----------------------------------------------------

فروغ ابديت- ج1
آيت الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.