-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1155 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با اينكه پيامر اسلام((صلي الله عليه وآله)) مردم را به تحصيل و دانش دعوت كرده است چرا امروز بسياري از مسلمانان بيسواد و تحصيل نكرده هستند؟
تا زماني كه مسلمانان از تعاليم متعال اسلام انحراف پيدا نكرده بودند، علم و دانش، برق آسا در ميان آنان در حال پيشرفت بود. گواه اين امر كتابخانه ها و دانشگاههاي عظيم اسلامي است كه در تاريخ ثبت شده است. زماني كه وسايل چاپ اختراع نشده بود، تنها كتابخانه مراغه چهارصد هزار جلد كتاب داشت و كتابخانه بيت الحكمه در بغداد چهارميليون جلد كتا، داشت . كتابخانه هاي ساير كشورهاي اسلامي نيز از كتابهاي علمي بود.
حتي تا قرون اخير و پيش از گسترش استعمار يابد، افراد باسواد در ميان مسلمانان زياد بود، به عنوان نمونه اكثريت قريب به اتفاق ملت الجزاير پيش از استعمار فرانسه باسواد بودند، ولي پس از گسترش يافتن نفوذ استعمار و افتادن امور به دست بيگانگان

ـ1245ـ
جريان برعكس شد.
در قرون اخير كه بعضي از سران كشورهاي اسلامي به جان يكديگر افتادند و بيگانگان نيز به آتش نفاق و اختلاف دامن زدند، دوران ركود و جمود مسلمانان آغاز گرديد. مسلمانان از توسعه و رشد باز مانده، اكثريت آنان به بيسوادي گرائيدند، به طوري كه بيشتر آنها از ابتدايي ترين سطح دانش]خواندن و نوشتن[ محروم گرديدند. اميدواريم بار ديگر مسلمانان با الهام گرفتن از دستورهاي اسلام نهضت علمي خود را تعقيب كنند كه هم اكنون نشانه هاي اين بيداري نيز در آنها ديده مي شود.(1)

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - مآخد: از كتاب پرسشها و پاسخهاي مذهبي جلد چهارم صفحه 177.

ـ1246ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.