-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1156 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

كدام قشر بيشتر نماز مي خوانند چرا ؟
در پاسخ لازم به ياد آوري است كه: هميشه انسانهايي به مراحل بالايانسانيت رسيدند و خود را در يافتند كه از علم و آگاهي بيشتري برخورداربودند. به عنوان مثال پيامبران الهي سر آمد همه انسانها هستند، چون آنها بهحسب سمتي كه دارند بيشتر از اسرار و واقعيت با خبرند و در نهايت هر كسيبا سيرة پيامبران و امامان معصوم آشنايي بيشتر داشته باشد ونور واقعيات دردل او تابيده باشد، قهراً اعمالش زيباتر است و در حديث است: دو ركعتنماز دانشمند دين شناس بهتر از هفتاد ركعت نماز جاهل است. در حديثديگر است: عابدي كه از روي آگاهي و فهم عبادت نكند همچون الاغ آسياباست كه حركت ميكند ولي درجا ميزند و پيش نميرود.
پيامبر اسلام(ص) به عنوان يك انسان آگاه بسيار عبادت ميكرد چون از اسرارنماز با خبر بود و در عبادت به خود رنج ومشقت وارد ميكرد تا اينكه اين آيهنازل شد: «طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقي» (بحار جلد 16، ص202.
امام مجتبي(ع) ميفرمايد: «ما كان في الدنيا اعبد من فاطمة» عابدتر از مادرمحضرت فاطمه (س) كسي در دنيا نبود آنقدر به عبادت ميايستاد تا قدمهايشورم ميكرد.
و يا امام باقر(ع) ميفرمايد: پدرم امام زين العابدين(ع) در يك شبانه روز هزارركعت نماز ميخواند.
همانطور كه جدم امام علي(ع) پانصد نهال نخل داشت كه پاي هر نخلي دوركعت نماز ميخواند. (بحار ج46، ص64).
و يا امام باقر(ع) ميفرمايد: وارد شدم بر پدرم امام سجاد(ع) كه پايش ورمكرده، رنگش متغير، چشمانش سرخ و پيشانيش نشان از سجده دارد، به گريهافتادم و وقتي متوجه من شد فرمود: فلان نوشته را بياور و از عبادتهاي جدمكمي برايم خواند و كنار گذاشت و فرمود: چه كسي ميتواند همچون امامعلي(ع) عبادت كند؟ امام كاظم(ع) در زندان هارون گاهي از صبح تا ظهر را بهيك سجده ميگذراند و چنان سينه به زمين ميچسباند كه گويي پارچهاي بر
زمين افتاده است.
دوست عزيز ملاحظه فرموديد: هر كس به رموز و حقايق جهان هستي آگاهتراست عبادتش هم بيشتر و دقيقتر است كه سرآمد همه آگاهان پيغمبران وامامان معصوم(ع) هستند و پس از آن پيروان آگاه آنانند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.