-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1159 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا نماز در ظاهر خسته كننده است ؟
الف) نماز يك عبادتي است مخصوص مسلمانان و آن گروهي كه مسلمانند به نماز هم پاي بند، البته فرهنگي كه درغرب حاكم است اثرات خاص خود را دارد حتي بر شرقيها.
ب) نماز يا هر كاري كه با شوق و اشتياق نباشد چنين است. بايد عبادت، عبادت احرار باشد تا لذت داشته باشد و الا كسيكه براي ساقط شدن تكليف يا ترس از جهنم و يا به طمع بهشت نماز ميخواند، از عبادت خود لذت نميبرد. كساني بوده وهستند كه يك شب تا صبح را در ركوع يا سجده ميگذرانده و گذشت زمان را درك نميكنند و اين حالت ممكن است در هركاري كه انسان با تمام وجودش مشغول آن باشد پيش بيايد و براي شما هم حتماً پيش آمده، بعنوان مثال اگر فيلم جذابي رامشاهده كرده باشي يا مشغول خواندن كتاب داستاني شيرين باشي ممكن است چند ساعتي بگذرد و هيچ احساس نكني.پس چه در نماز و هر كار ديگري اگر لذت آن را ميخواهي بايد نسبت به آن عشق و علاقه داشته باشي و براي لذت بردن ازنماز بايد در ساير اوقات هم بياد خدا بود و برده هوا و هوس و دنيا نباشيم و بايد از مال حرام و گناهان چشم و زبان دوريكنيم.
ج) اينكه بعضي نسبت به ديگران به نماز اهميت بيشتري ميدهند عوامل زيادي دارد از جمله:نوع تربيت آنها در دورانكودكي، شناخت آنها از خداوند و دستورات الهي و عشق وعلاقه به خداوند و تقويت فطرت آنها است.
د) براي اطلاع از ماديگراي افراد به كتاب علل ماديگري نوشته مرحوم مطهري مراجعه نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.