-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1161 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راه دوری از عمل خود ارضايي چيست؟
ترديدي نيست كه نياز جنسي از نيازهاي ضروري جوانان است كه بايد با ازدواج به ارضاي آن مبادرت ورزيد. قبل از ازدواج فشار اين غريزه ممكن است آدمي را به گناه وادار سازد. چنان چه شخص با هر عملي به ارضاي خود بپردازد، استمنا محسوب ميشود و حرام است.

برادر عزيز! پيش از آنكه بگوييم براي ترك اين كار بايد رفت لازم است يادآور شويم كه بسيار سريع و جدي و قاطع بايد دست به كار شد وگرنه هر روز تأخير، خسارتي سنگين در پي دارد.

با تبر بردار و مردانه بزن

تو علي وار اين در خيبر بكن

دوست من! قدري به موعظه خويش بپردازيد و برخود بانگ زنيد: اي بيچاره! تا كي گرفتار هواي نفس باشي و سرمايه گرانقدر عمر تباه سازي و به معصيت رب الارباب پردازي؟ چرا براي لحظهاي لذت خيالي خود را گرفتار دوزخ ابدي سازي. اگر لحظهاي ديگر ملك الموت بر بالينت آيد و جان به حلقومت رساند با چه وضعي وارد عالم برزخ خواهي شد؟ نه!نه! هرگز! بايد كه عزمي قاطع و ارادهاي استوار نمايم و با استمداد از خداي رئوف و مهربان - كه با اين همه معصيت باز هم مرا مشمول الطاف خود ساخته و نعمات خود را از من دريغ نداشته - پيمان بندم كه سر به بندگياش بسپارم و زنجير شيطان نفس بگسلم. اين بار چنان ابليس لعين را از خود مأيوس سازم كه ديگر در من وسوسه نكند و از من روي برتابد. اكنون به برنامهاي كه جهت مصون ماندن از وسوسههاي شيطاني در اين مرحله تقديم ميگردد با جديت كامل و بدون تخلف براي چهل روز عمل نماييد.

مجدداً متذكر ميشويم در اجراي برنامه كاملا سختگير و دقيق باشيد. مبادا شيطان ذرهاي شما رااز انجام يكي از آنها باز دارد و راه سعادت را با

اندكي كسالت و كاهلي بر شما ببندد.

1- هر هفته روزهاي پنجشنبه روزه بگيريد،

2- همه روزه صبح نيم ساعت ورزش كنيد،

3- از تنهايي همواره دوري كنيد،

4- نمازهايتان را با حضور قلب بخوانيد. بويژه «مالك يوم الدين» را سه بار تكرار كنيد و كاملا به معناي آن توجه نموده و قيامت را به ذهن خود آوريد. حتي الامكان سعي كنيد به ياد آن گريه كنيد،

5- هر روز ده صفحه از كتاب معاد شهيد دستغيب را مطالعه كنيد،

6- روزي صد مرتبه با توجه «استغفرالله ربي واتوب اليه» بگوييد. ده مرتبه آن راحتما بعد از نماز صبح سر بر سجده گزارده و با گريه و انابه بگوييد،

7- خواب خود را كم كنيد،

8- به صله رحم و ارتباطات اجتماعي بيشتر بپردازيد.

9- در انتخاب دوستان بسيار دقت كنيد.

10- از ديدن صحنههاي وسوسه انگيز به شدت پرهيز نماييد.

11- اوقات فراغت خود را با ورزش، مطالعه كتب مفيد، پياده روي بگذرانيد.

12- از پوشيدن لباسهاي تنگ خودداري نماييد.

13- حتي الامكان دماي محل خواب را در حد پايين نگاه داريد.

14- در صورت وجوب شرايط ازدواج با توكل بر خداوند براي آن اقدام كنيد.
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.