-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1168 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در دبيرستان دختري را ديدم كه مدتي است سخت دلباخته او شدم چگونه از اوخواستگاري كنم؟
دختر مورد علاقه شما هنوز به سني نرسيده است كه بتواند به طور طبيعي در حدود ازدواج فكر و يا تصميم بگيرد. كلاس دوم راهنمايي هنوز آغاز دوره نوجواني مي باشد و حداقل سه الي چهار سال ديگر لازم است كه ايشان به رشد معمول خود برسند بنابر اين طرح اين مسأله با خود ايشان مصلحت نيست. ان شأ الله تا شما درس خود را تمام كنيد ايشان هم به سن ازدواج مي رسند. 2 فرهنگ متعارف بين خانواده ها اين است كه اين گونه مسائل توسط خانم ها پيگيري شود. اگر نگران اين هستيد كه خواستگار ديگري براي ايشان پيدا شود بهتر است از طريق مادر و يا خواهر بزرگتر خود با خانواده و مادر دختر خانم در ميان بگذاريد كه آنها هم در جريان امر قرار گيرند. 3 اما اين كه نوشته ايد نمي دانم اگر او را به دست نياورم چه خواهد شد؟ اين قدر دنيا را براي خود سخت و تنگ نگيريد و هميشه در مبادلات زندگي طرف منفي را هم حساب كنيد تا هيچ وقت خود را در بن بست احساس نكنيد. توكل بر خدا نماييد و راضي به قضاي خداوندي باشيد. شايد موردي را ما مصرانه از خدا بخواهيم ولي چون مصلحت ما نيست خداوند از باب رحمت و لطف خود مانع آن باشد و همان خير ما خواهد بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.