-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:118 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي انجام بهتر امور ديني و ارشاد ديگران چه كارهايي بايد انجام دهم؟
راي انجام امور ديني توجه به راهكارهاي زير ضروري است: 1- اعتقاد به اين كه تنها راه سعادت مند شدن عمل به احكام ديني و تقويت ايمان است. 2- سعي كنيد با ايجاد ارتباط با دوستاني مؤمن و جداشدن از دوستان ناباب (در صورتي كه با چنين افرادي ارتباط داريد) زمينه انجام احكام الهي را در خود تقويت كنيد. 3- سعي كنيد براي انجام امور عبادي و ديني بيشتر به مراكز مذهبي مثل مسجد، حسينيه ها و... برويد. 4- در انجام كارهاي عبادي سعي كن افراط و زياده روي نكنيد سعي نماييد ابتدا به انجام واجبات و ترك محرمات اكتفا كنيد. 5- كارهايي كه واجب است انجام دهيد و همچنين كارهايي كه انجام آن حرام است فهرست كنيد و هر روز ان فهرست را مرور كنيد.. 6- سعي كنيد مشغول هر كاري كه هستيد هنگام نماز دست از كار برداريد و نماز را در اول وقت انجام دهيد. 7- با خودتان شرط كنيد كه اگر واجبي را ترك كردم يا به موقع انجام ندادم مقداري پول بايد به عنوان جريمه صدقه بدهم يا يك روز روزه بگيرم. 8- هر گاه موفق شديد وظيفه ديني خود را انجام دهيد سر به سجده شكر بگذاريد و از خداوند تشكر كنيد كه توفيق انجام تكليف را به شما عطا كرده و از او بخواهيد كه هميشه خداوند توفيق انجام وظيفه را به شما عطا كند. 9- به خودتان تلقين كنيد كه مي توانم در انجام وظايف ديني ام موفق شوم. 10- اگر گهگاهي موفق نشديد مأيوس نشويد دوباره اقدام كنيد. اما اين كه فرموديد چگونه همه را از خودم راضي كنم البته اينكه انسان بتواند به گونه اي رفتار كند كه جلب توجه ديگران شود و ديگران از او راضي باشند بسيار خوب است ولي واقعيت اينست كه ما نمي توانيم همه افراد را از خودمان راضي كنيم بنابراين بهترين راه اينست كه سعي كنيم خداوند را از خودمان راضي كنيم و هيچ گاه رضايت ديگران را بر رضايت خداوند ترجيح ندهيم ممكن است بعضي افراد از ما راضي شوند كه ما مرتكب گناه شويم يا اينكه واجبات ديني را انجام ندهيم و اگر خداي ناكرده ما چنين افرادي را راضي كنيم به قيمت خشم و غضب الهي به ما تمام خواهد شد و چنين كاري هرگز شايسته نيست اما در عين حال انجام راهكارهاي در جلب علاقه ديگران به شما مؤثر است: 1- در مقابل ديگران متواضع باشيد و به آنهااحترام بگذاريد. 2- در سلام كردن سعي كنيد زودتر سلام كنيد. 3- اگر مشلكي براي آنها پيش آمد به آنها كمك كنيد و در صورت عدم توانايي حداقل ابراز همدردي كنيد. 4- از خطاي ديگران چشم پوشي كنيد و آنها را ببخشيد. 5- اگر توانايي داريد هديه اي ولو كوچك براي آنها تهيه كنيد. 6- با ديگران با گشاده رويي برخورد كنيد. 7- از برخوردهاي تند و عصبي اجتناب كنيد. 8- نسبت به ديگران دلسوز و مهربان باشيد. 9- در كارهاي اجتماعي و همچنين كارهاي منزل مشاركت داشته باشيد. 10- از تكبر و دوري از ديگران و همچنين از گوشه گيري و انزواطلبي جداً پرهيز كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.