-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:119 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي اين كه بتوانم در حل اختلافات خانواده ام موثر عمل نمايم چه كنم؟
براي اينكه بتواني در حل اختلافات خانوادگي نقش مؤثري داشته باشي رهكارهاي زير را به صورت جدي مد نظر قرار بده و به آنهاعمل نما: الف) سعي كن با رفتار خوب ابتدا اعتماد اعضاي خانواده ات را بدست آوري بگونه اي كه مورد اعتماد آنها باشي. ب) براي جلب اعتماد آنها سعي كنيد به همه آنها اعم از كوچك و بزرگ، پدر، نامادري و ديگر خواهران و برادرانت به همه آنهااحترام بگذار و نسبت به آنها به معناي واقعي دلسوز باشيد. ج) خشم و نفرت و كينه اعضاي خانواده را از دل خودت بيرون كن و فكر كن هر كدام از آنها اعضاي بدن تو هستند. د) تلاش كن تا دوگانگي و دو دستگي كه در خانواده شما وجود دارد را از بين ببريد و آن برادر ناتني را كه از زن پدر خداوند به شما عطا كرده مورد لطف و مهرباني قرار دهي چه اين كه او برادر يا خواهر وقعي شماست و دليلي ندارد او را دوست نداشته باشيد. ط) از موضع گيري مخالف در مقابل پدر و نامادري جداً پرهيز كن . ظ) در كارهاي منزل مشاركت داشته باشد. ك) سعي كنيد از رفتارهايي كه موجب عصبي شدن پدرتان مي شود جداً پرهيز كنيد. گ) سعي كن با صحبت كردن با برادر بزرگت او را قانع كني كه پدر دشمن ما نيست و خير و خوبي ما را مي خواهد. ف) سعي كنيد شما خواهران و برادران، پدرتان را با ازدواج مجدد و همسر جديد و فرزندش بپذيريد آيا مي دانيد كه ازدواج مجدد براي پدر شما امري ضروري و بر اساس نياز است پس چرا و به چه دليل واهي شما مخالف با او و زندگي مجدد او باشيد. اگر پدر شما واقعاً فردي مؤمن است بايد شكر گذار خداوند باشيد كه چنين پدري را نصيب شما كرده است آيا با از دست دادن مادرتان چيزي به دست آورديد يقيناً با از دست دادن خداي نكرده پدرتان نيز نه تنها چيزي بدست نخواهيد آورد بلكه ضربات جبران ناپذيري بر زندگي شما وارد خواهد شد بنابراين قدر پدرتان را بدانيد و سعي كنيد رضايت او را بدست آوريد تا خداوند از شما راضي شود و به زندگي شما خير و بركت عطا كند

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.