-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1291 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا دموكراسي غربي در جامعه اسلامي مي تواند اجرا شود؟
دموكراسي به معناي حكومت «مردم بر مردم» يا مردم سالاري است. دموكراسي جديد در غرب زماني پيدا شد كه مردم متوجّه شدند آئيني كه بنام مسيحيّت در دست آنهاست قابليّت و كارآيي ندارد كه در تمام جنبه هاي زندگي انسان به ويژه در زندگي اجتماعي نقش داشته باشد و قانونگزاري نمايد. از اين رو حوزه دين را از حوزه هاي ديگر جدا كردند و دين شد وسيله ارتباط فرد با خدا.
برا اداره كشور و تشكيل حكومت، كارها را به دست كساني سپردند كه مصلحت و مفسده را خود تشخيص مي دهند و با رأي خود قانون و يا هر چه را دوست دارند تصويب مي كنند و يا تغيير مي دهند. بر اين اساس ملاك خوب و بد، خواست مردم است در حقيقت مفاهيم خوب و بد مفاهيم اعتباري اند كه تابع سليقه مردم اند و ما در عالم واقع و در حقيقت خوب و بدي نداريم. اگر مردم گفتند فلان عمل خوب است خوب مي شود و اگر گفتند بد است، بد مي شود.
ولي مسلمانان مجبور نيستند مانند غربي ها باشند به عبارت ديگر اسلام عزيز برنامه اي است كامل و مفصل براي تمام شئونات حيات فردي، اجتماعي، حكومتي، سياسي، اقتصادي، عبادي و... اسلام براي انسان در تنهاي اش و براي حضور او در خانه اش و براي نقش اجتماعي اش و براي وجود او در نظام هستي و بالاتر براي ادامه راه او وسعت وجودي او برنامه دارد چگونه مي تواند مدل از غرب بگيرد و به شيوه آنها زندگي كند. زماني كه براي خوردن و خوابيدن و نشستن و توليد نسل معاش اقتصادي و تربيت فرزند و... اسلام دستورالعمل و برنامه و خوبي و بدي آورده است. مگر مي توان از غرب نسخه گرفت و عمل كرد. بنابراين مدل حيات و زندگي و حكومت غربي به كار آنها مي آيد

ـ2ـ
نه اين كه براي تمام حركات انسان برنامه دارد (1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي.

ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.