-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1292 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرآن و روايات چه ملاك هايي را براي يك دوست خوب بيان مي كنند؟
ملاك هاي دوست خوب : در آيات قرآن كريم وروايات اهل بيت ( ع ) ملاك هايي براي دوست خوب بيان گشته كه به طوراختصار ذكر مي نماييم و شما مي توانيد راجع به هر ملاك مفصلا مطالعه وفكر نماييد : 1- كسي كه به ياد خدا باشد و هدفش جز رسيدن به او نيست ، ( سوره كهف ، آيه 28 ) ؛ 2- عاقل باشد؛ حضرت علي ( ع ) فرمود : بيشتر اين دوستي و خوبي ها در همراهي و دوستي با صاحبان عقل و درايت است ، ( غررالحكم ، حرف الف ) . مولوي داستان دوستي مردي با خرس را كه مصداق بي خردان است به شكل زيبايي بيان مي نمايد، ( مثنوي معنوي ،دفتر دوم ، ابيات 1932 - 2124 ) ؛ 3- خيانت كار نباشد؛ 4- ستمكار نباشد؛5- سخن چين نباشد؛ امام صادق ( ع ) فرمود : از سه گروه بر حذر باش !شخص خيانت كار، شخص ظالم ، انسان سخن چين . زيرا كسي كه به نفع تو به ديگران خيانت نمايد، روزي خواهد آمد كه به خودت نيز خيانت كند وشخصي كه به جانب داري از تو حق ديگران را پايمان نمايد و عادت به ظلم پيدا كند بالاخره به تو نيز ظلم خواهد نمود و انسان سخن چين ، همان طور كه سخن ديگران را پهلوي تو مي آورد، سخن تو را نيز نزد اغيار خواهد برد، ( بحارالانوار، ج 75، ص 229 ) ؛ 6- آن چه براي خود مي پسندد براي تو نيزبپسندد و آنچه را كه براي خويش نمي خواهد براي تو نيز نخواهد .رسول اكرم ( ص ) فرمود : در مصاحبت و رفاقت كسي كه آن چه را براي خودمي خواهد براي تو نخواهد، هيچ خير و فايده اي وجود ندارد، ( بحارالانوار،ج 71، ص 198 ) ؛ آنچه نفس خويش را خواهي حرامت سعديا==گرنخواهي همچنان بيگانه را و خويش را== 7- قاطع رحم نباشد؛ امام باقر ( ع ) فرمود : ( ( پدرم امام سجاد ( ع ) مرا نصيحت فرمود كه اي پسرم از رفاقت باكساني كه قطع رحم مي كنند بپرهيز زيرا من آنها را در قرآن شريف سه بارمورد لعن و نفرين پروردگار يافتم ) ) ، ( تفسير نورالثقلين ، ج 1، ص 45 ). شخصي كه با نزديكان خود نتواند معاشرت و هم زيستي صحيح داشته باشددر حالي كه آنان با وي از يك خانواده و فرهنگ و گوشت و خون مي باشند،چگونه مي توان انتظار داشت با غير فاميل رفاقت صميمانه داشته باشند .8-عيب جو نباشد؛ امام علي ( ع ) فرمود : ( ( از رفاقت و نشست و برخاست باكساني كه عيب جو هستند و هميشه به دنبال نقاط ضعف ديگران مي باشند،پرهيز كن ؛ زيرا دوست چنين اشخاصي از ضرر آنان سالم نمي ماند و خود نيزطعمه عيب جويي هاي آنان خواهد شد ) ) ، ( غررالحكم ، باب الف ) . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.