-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1296 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عوامل ناتواني از برقراري ارتباط مطلوب با ديگران و محبت نداشتن به آنها چيست ؟
برقراري ارتباط با ديگران و محبت نمودن به آنها، يكي ازمهم ترين مسايل زندگي انسان است . در صورتي كه در آن ضعيف عمل شود، مشكلات متعددي در زندگي به وجود خواهد آمد .حال شناخت بيماري و مشكل ، يكي از مراحل اساسي برطرف نمودن آن است . ناتواني از برقراري ارتباط مطلوب با ديگران و محبت نداشتن به آنها، برخاسته از عوامل زير است : الف ) سو ظن به ديگران ، ب ) خودبيني ، ج ) كمبود محبت در دوران زندگي مخصوصاً كودكي ، د ) خجالتي بودن ، ه ) زودرنجي ، و ) پرتوقع بودن ، ز ) عدم باورتوانايي هاي خود .البته اين بدان معنا نيست كه همه اين عوامل در يك نفر وجود دارد؛ بلكه ممكن است يك يا چند عامل در يك شخص موجب بروز اين مشكل شده باشد .درباره بدبيني و سوظن به ديگران امور زير را رعايت كنيد : الف ) همه انسان ها، بندگان خداوند كريم هستند واو مخلوقات خود را دوست دارد، ب ) ممكن است درقضاوت راجع به ديگران دچار سطحي نگري و ظاهربيني گرديم و اززواياي مثبت موجود در آنها غافل شويم ، ج ) خود ما داراي نواقص ومعايب فراواني هستيم كه اگر به محاسبه آن بپردازيم ، خواهيم ديد كه از ديگران بهتر نيستيم يا ديگران از ما بدتر نمي باشند، د ) خداوند به هر شخص كمالات و خوبي هايي كرامت كرده كه آنها بدان جهت قابل احترام اند، ه ) در زندگي شخصي ديگران و امور غيرمربوط به شما،تجسس و كنكاش نكنيد، و ) به خود تلقين كنيد ( ( همان طور كه من دوست ندارم ديگران به من بدبين باشند، من هم نبايد به ديگران سوظن داشته باشم ) ) ، ز ) بدانيد فقط معصومين ( ع ) هستند كه عاري ازهرگونه عيب مي باشند و انسان هاي ديگر همه داراي عيوب ونقايصي اند؛ ولي ما وظيفه داريم مانند زنبورعسل باشيم كه تلاش مي كند گل ها را پيدا كند و بر روي آنها بنشيند و استفاده كند ( نه مانندمگس كه به دنبال كثيفي ها و زخم ها و جراحات است ) ، ح ) هرگاه احساس بدبيني و سوظن به ديگران به شما دست داد، حتماً به خداپناه ببريد و استغفار كنيد .از خداوند بخواهيد اين حالت را از شمادور كند و محبت بندگانش را در دل شما افزون گرداند .براي اين كه توانايي هاي خود را باور كنيد، ظرفيت خود را به وسيله امور زير بيشتركنيد : الف ) در انتقاد دروني از خود زياده روي نكنيد .ب ) افكار منفي خود را كنترل كنيد .ج ) همواره در مسايل موضع انفعالي نگيريد وهمه تقصيرها را به گردن خود نيندازيد .د ) مقداري به جسارت ورزي و جرات آموزي اجتماعي بپردازيد .براي اين كار ورزش ها ورقابت هاي جمعي و دست زدن به كارهاي بزرگ مفيد است . براي فايق آمدن به مشكل خجالتي بودن توصيه مي شود : الف ) ارتباط خودرا با خداوند محكم كنيد و با نماز و حتي بجاي آوردن نوافل و دعاپايگاه روحي خود را مستحكم تر سازيد .ب ) در مجالس و محافل عمومي شركت كنيد و از اين بابت هيچ نگراني به خود راه ندهيد .ج ) شب ها به هنگام آرامش در بستر اين جملات را با خود زمزمه كنيد من قادر هستم بر زود رنجي خود غلبه نمايم و آن را در هم بشكنم . من اين دشمن را از سر راه خود بر خواهم داشت و آن را نابود خواهم كرد .خداوند به من كمك خواهد كرد .د ) اگر گاهي به علت فعاليت هاي اجتماعي ، دچار عدم موفقيت شديد و به اصطلاح كم آورديد، به هيچ وجه مايوس نشويد و بدانيد پيروزي هاي بزرگ درگرو كسب تجربه از اين گونه پيشامدها است . حتي افراد بسياراجتماعي و موفق در اين امور، گاهي دچار اين وضع مي گردند .ه ) به افراد مورد علاقه خود، ابراز محبت كنيد؛ مثلاً به او بگوييد ( ( تو رادوست دارم ) ) ( مخصوصاً به همسر و فرزندانتان ) . اگر اين توصيه ها رابا الفاظ مختلف به كار بريد، چيزي نخواهد گذشت كه اين امر برايتان عادي مي گردد .ضمناً سعي كنيد وظايفتان را درباره شوهرتان خوب انجام دهيد .آنچه كه در اختيار زن است احترام و اهميت دادن به شوهر، مهيا كردن محيط خانه براي او، همراهي با او در امور مختلف ،پرهيز از بحث و مجادله هاي بي نتيجه ، توجه به خواسته هاي جنسي شوهر و آماده ساختن خود براي او، صداقت و امانت و فداكاري وگذشت ، از جمله اموري است كه مراعات آن از جانب زن مي تواند درجلب محبت شوهر موثر باشد .براي آگاهي بيشتر ر.ك : 1- آيين همسرداري ، ابراهيم اميني ، 2- راز شادزيستن . در پايان متذكرمي شويم اگر خود شما كاري كنيد كه ديگران شما را دوست داشته باشند، اندك اندك شما هم آنها را دوست خواهيد داشت ؛ مانند : ابرازتواضع ، بخشندگي ، خوش اخلاقي ، مهرباني و ساير صفات نيك. ضمناً كتاب ( ( آيين دوست يابي ) ) از ديل كارنگي را مطالعه كنيد.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.