-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1297 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اينجانب در ارتباط برقرار كردن با دوستان دچار مشكل هستم ، خيلي زود از دوستان مي رنجم و نمي توانم با آنها رابطه صميمي داشته باشم × راهنمايي ام كنيد.
مشكل شما در روابط با دوستان بيش از آن كه جنبه واقعي داشته باشد متكي برتوهمات شماست . مثلاً توهم اين كه آنان اسرار دروني مرا مي دانند و يا اين توهم كه من لابد براي ريا كاري به مسجد مي روم و ...راه حل شما هم در رفع همين توهمات نهفته است شما بايستي مشكل دروني خود را حل كنيد تابتوانيد روابطي صميمي با دوستانتان داشته باشيد .براي آن منظور : اولاً -الگوي مناسب رفتاري براي خود پيدا كرده و آن الگو را دايماً در ذهن خودمرور كنيد - مثلاً فردي را كه به نظر شما رفتارش مطلوب است در نظر گرفته وبيشتر به آن فكر كنيد .اين رويه منجر به آن خواهد شد كه كم كم رفتار شما به شكل دلخواهتان تغيير كند .توصيه هاي زير را نيز عمل كنيد ان شاالله موفق خواهد شد .براي بالا بردن ظرفيت خود به امور زير توجه داشته باشيد : الف ) در انتقاد دروني از خود زياده روي نكنيد .ب ) افكار منفي خود را كنترل كنيد .ج ) همواره در مسايل موضع انفعالي نگيريد و همه تقصيرها را به گردن خود نيندازيد .د ) مقداري به جسارت ورزي و جرات آموزي اجتماعي بپردازيد .براي اين كار ورزش ها و رقابت هاي جمعي مفيد است . براي موفقيت در دوستي ها نيز لازم است : الف ) پيش از هر چيز هدف ازدوستيابي را مشخص كنيد .ب ) دوستان را متناسب با ملاك هاي صحيح ومحاسبه شده برگزينيد .ج ) با دوستان به گونه اي رفتار كنيد كه دوست داريدبا شما عمل كنند .د ) در دوستي هاي خود با ديگران حدود معيني را رعايت نموده و از افراط و تفريط بپرهيزيد .مثلا در روابط دوستانه به شوخي هاي زننده يا چنان كه در روايت است به بيان همه اسرار خويش نپردازيد .زيرا چه بسا همان دوستان روزي دشمن شما گردند و در رابطه با دشمنان نيزحدودي را بايد مراعات نمود زيرا چه بسا زماني زمينه دوستي با آنان فراهم گردد .ه ) علل رنجش دوستان از خود را بررسي و در رفع آنها بكوشيد.مطالعه كتابهاي زير توصيه مي شود : 1- رمز پيروزي مردان بزرگ جعفرسبحاني 2- قدرت تفكرريچارد مورفي 3- پيروزي فكر 4- راز شادزيستن ريچارد مورفي 5- غلبه بر ترس خستگي ادوارد 6- قدرت اراده سروري ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.