-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1300 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر يك فرد دختري بخواهد با مادوست بشود وما بااو دوست بشويم از نظر شرعي گناه دارد يا نه ؟
پسرم آفرين برتو كه درتصميم گيري انتخاب هاي خود به رضاي خداوند مهربان ومسائل شرعي توجه كردي وخوشا بحال جواني مثل تو كه امام رضا راهنمايش به اين مكان بوده است . اما پسرم بنظر ميرسد
آنچه الآن وظيفه توست توجه به درس ويا شغل مناسب مي باشد ودراين موقعيت توان ونشاط خود را صرف عبادت كرده كه درجواني بسيار ارزشمند است .
ونيز ادامه تحصيل دررشته دلخواه وشركت درجلسات مذهبي ،پرسش وپاسخ كه خوشبختانه درهمين مكان نيز برگزار مي گردد مناسبت تر است وانتخابي برتر ويا تلاش درجهت كسب مهارت شغلي درمراكز حرفه اي
برگزيدن دوستي سالم با انديشه هاي بلند والهي از همسالان خود يا از بزرگترها انتخابي شايسته وهدايتگر است .
اين دوستي هاي موقت به صلاح نيست.
انتخاب فرد مناسب كه درتمامي زندگي آينده ،آگاهانه ومؤمنانه دركنار شما باشدزود هنگام است ، به كارهاي مهم تر بپرداز . پسرم تو مي تواني پيشرفت كني ودر تمامي مراحل زندگي آينده ات خداوند يار ونگهبانت باد.
روايتي از امام رضا (ع)هديه به تو پسر خوبم :
تدبير قبل از عمل تو را از پشيماني درامان مي دارد.
عيون اخبار الرضا (ع ) ج2
موفق باشي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.