-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1358 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا سرگرمي و تفريح در دين، مجاز است؟ چه نوع سرگرمي را پيشنهاد مي كنيد؟
البته مسلّم است كه بيشتر گناهان و همچنين اكثر جنايات در موقع بيكاري افراد مخصوصاً جوانان واقع مي شود و اگر آنان بتوانند اين خلاء را بوسيله سرگرميهاي سالم پركنند دگر براي فحشاء و منكرات و كارهاي زشت وقتي نمي ماند و در ضمن خستگي هاي كار و كوشش نيز برطرف مي شود.
بايد بدانيد كه اسلام با هيچ تفريح سالمي مخالف نيست. منتهي شرائط و امكانات افراد متفاوت است.
عدّه اي مي توانند بوسيله مطالعه داستانهاي شيرين و آموزنده و يا كتب تاريخي و علمي اطلاعات عمومي سرگرم شوند گروهي با گردش هاي دسته جمعي يا تنهائي و مسافرت(بدون اينكه مرتكب گناهي شوند) از ناراحتي هاي جسمي و روحي بيرون آيند.
برخي مي توانند با ورزش هاي سالم و تفريحي و بازي هاي مفيد در خود ايجاد نشاط بنمايند بعضي نيز مي توانند دور يكديگر بنشينند و با گفتن قصّه ها و مزاحهاي شيرين بدون رنجش ديگران، همديگر را مسرور و سرگرم سازند در هر حال هر چه كه جنبه تفريحي داشته باشد اسلام صددرصد موافق مي باشد و روايات فراواني از پيشوايان ديني نقل شده است.
فقط بايد توجّه داشته باشيد كه در تفريحات گناهي صورت نگيرد مثلا به نوشيدن مشروبات الكلي، ترك نماز، اذيّت كردن ديگران و... مبتلا نشوند. «البتّه خيلي بهتر است بكوشند تفريحاتي انتخاب كنند كه در عين تفريح استفاده هاي معنوي ديگري نموده باشند و همچنين بايد جوانان بكوشند تا ايمان خود را قوي سازند» تا بتوان از عبادات اسلامي مانند نماز و دعا و قرآن نيكو بهره برند با توجّه به پروردگار مهربان و قادر حكيم

ـ7ـ
خود را ناراحتي خارج سازند و تجديد انرژي روحي بنمايند.
حرف آخر اينكه:
شما بايد نياز خود را تشخيص دهيد. زيرا دين حتّي ورزشهايي مثل شنا، تيراندازي، كشتي را تأكيد كرده است. امّا چون نيازهاي روحي متنوع است، مي بينيم در حديثي آمده است «المؤمن ليسكُنُ الي المؤمن; مؤمن در ديدار با مؤمن به آرامش مي رسد كه ضرورت نشستهاي مفيد را نشان مي دهد».

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ8ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.