-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1544 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در مورد حقّ النّاس خيلي حساس شده ام، به طوري كه اگر ببينم شيشه اي در وسط جادّه افتاده، احساس مي كنم كه اگر در برداشتن آن كوتاهي كنم و لاستيك ماشين يا دوچرخه يا موتوري خراب شود، مسئول خواهم بود يا اگر ناخنم به مال مردم بخورد، فكر مي كنم حق الناس برگردنم است. مرا راهنمايي كنيد.

حساسيّت دربارة حق الناس و احترام گذاشتن به حق و حقوق مردم و اموال آنان خوب است. انسان متدين بايد به مال و حق مردم احترام بگذارد، ولي وسوسه و حساسيّت از حدّ به طوري كه مورد تمسخر مردم بشويد، يا به شما بخندند، ناپسند است و لزومي ندارد كه خود را در تنگنا قرار دهيم. در مورد جمع آوري شيشه ها از كوچه و خيابان گرچه كار خوبي است امّا چون آن را شما در خيابان نريخته ايد، مسئوليتي نداريد و چيزي بر شما واجب نيست. از آن چه در نامه نوشته ايد معلوم ميشود حساسيت شما بيجا و غير ضروري است، زيرا در تصرفاتي جزئي در اموال مردم كه صاحبان آنها راضي هستند، اشكالي نيست، مثلاً در مغازه اجناس را جابجا مي كنيد تا يكي را انتخاب كنيد يا آن را بر مي داريد و نگاه مي كنيد تا عيبي نداشته باشد. مانند اين تصرفات مورد رضايت صاحب مغازه است و اشكالي ندارد و چه بسا لازم است. حساسيت هاي بيجا انسان را دچار نگراني و اضطراب ميكند و به دنبال آن بيماري هاي خطرناكي براي انسان بوجود مي آيد.

بنابراين افكار خود را به درس خواندن و مباحثه كردن و مقداري ورزش و نرمش كردن مشغول كنيد، تا كم كم افكار انحرافي از بين برود و سؤال طبيعي را بپيمايد. همواره بعد از نمازها در مناجات هايتان به صورت جدّي از خدا بخواهيد و دعا كنيد شما را از وسوسه نجات دهد.[5]

[5]به كتاب هاي گامي فراسوي روانشناسي اسلامي اثر سيد محمد باقر حجتي وخانواده و مسائل نوجوان و جوان نوشتة دكتر علي قائمي مراجعه شود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.