-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1545 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از پدر و مادرم متنفرم چون مرا تحقير و طرد مي كنند. مدرك تحصيلي پدرم ديپلم و مادرم سوم راهنمايي است و تحصيلات خودم در حد مقطع پيش دانشگاهي است.

پدر بازنشسته فرهنگي و مادرم خانه دار است. براي رها شدن از اين وضعيت چه بايد بكنم؟

برادر گرامي! تحليل و تبيين خوب شما از مشكلاتي كه با آن مواجه هستيد قابل تقدير و تحسين است. يكي از مسائل جوانان موضوع ناسازگاري آنها با والدين است.

اين مشكل در دوران بلوغ رخ مي نمايد زيرا آزادي خواهي و استقلال طلبي و عزت جويي در اين دوره ظهور ميكند. در دوران بلوغ بيش از هر زمان ديگر انسان به اين كه مورد توجه و پذيرش باشد، اهميت ميدهد و به شدت احتياج دارد كه به عنوان يك دوست و شريك تلقي شود.[1]

بعضي از پدران و مادران با وجود اين كه داراي حُسن نيت اند، ولي چون نمي توانند روحية فرزند جوانشان را درك كنند، با رفتار و گفتار ناپسند خود، آنان را مي آزارند و مانند دوران كودكي با آنها برخورد مي كنند؛ همين امر جوانان را به مخالفت و تمرد وا مي دارد. اگر پدر و مادران،با بكار بردن كلمات زشت شما را تحقير مي كنند، حق شما است كه از اين عمل،ناراحت باشيد، ولي حق نداريد از پدر و مادرتان متنفر باشيد. فرزند در هر حال وظيفه دارد به پدر و مادر خود احترام بگذارد و به آنها احسان نمايد، و در هيچ وضعي نمي تواند از اين وظيفه عدول كند. امام باقر(ع) ميفرمايد: سه چيز است كه خداي عزّوجلّ نسبت به آنها اجازة مخالفت نفرموده است: رد امانت به نيكوكار و بدكردار، وفاي به عهد به نيكوكار و بد كردار و خوش رفتاري با پدر و مادر، نيكوكار و بدكردار.[2]

بدرفتاري والدين را بر بي اطلاعي و كهولت سن و بي حوصلگي حمل كنيد و براي رهايي از فشار روحي، حساسيت خود را نسبت به اين موضوع كم تر سازيد. البته با تشكيل خانواده و برقراري زندگي مستقل، بسياري از اين مسائل برطرف خواهد شد. در حال حاضر تا وقتي كه در منزل پدر و مادر هستيد، ناچاريد خود را با وضع كنوني تطبيق دهيد و خويشتن داري و صبر و بردباري را پيشة خود سازيد. بدرفتاري آنها را با بدرفتاري پاسخ ندهيد كه ممكن است عاق والدين شويد و روي رستگاري را نبينيد. پدر و مادر از نظر قران كريم حق بزرگي نسبت به فرزندان دارند و اگر فرضاً پدر يا مادري به فرزندش ستم كند، فرزند مؤظف است ستم آنان را ناديده انگارد و حتي با نگاه بغض آميز به آنان نظر نكند و به قدر يك نگاه تند، ستم و تخلف والدين را تلافي ننمايد. امام صادق(ع) ميفرمايد: كسي كه با چشم بغش و كينه به پدر و مادر خود كه به وي ستم كرده اند نگاه كند، نمازش در پيشگاه الهي پذيرفته نيست.1[3]

هر پدر و مادري خواهان موفقيت رشد و تكامل فرزندش ميباشد. از اين رو چه بسا در مواردي و از جمله تحصيل سخت گيري مي كند، چون خوش بختي و رفاه وس ربلندي او را در اين امر مي بيند. اصرار آنها در ادامة تحصيل حاكي از دلسوزي و حساسيت و احساس مسئوليتي استكه پدر و مادر نسبت به آيندة شما دارد. اگر از سخن ايشان ناراحت شديد، خشم خود را با رفتن از خانه ومشغول شدن به كار ديگري فرو بنشانيد تا از تصميم عجولانه اجتناب ورزيد.

[1]محمد تقي فلسفي، بزرگسال و جوان، ج 1، ص 42.

[2]اصول كافي، ج 3، ص 236.

[3]اصول كافي، ج 4، ص 50.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.