-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1551 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شيوه هاي درست امر به معروف و نهي از منكر را به صورت اجمال بيان كنيد.

شيوة درست امر به معروف و نهي از منكر، عمل نيك افراد است. شخصي كه در عمل، به تقوا ملتزم است و از گناهان فاصله مي گيرد، اگر چه سكوت كند، مردم با ديدن رفتار او اصلاح خواهند شد. اگر چنين كرداري با گفتار قرين شود، اثر خواهد گذارد:

چگونه مردم را به نيكوكاري دستور مي دهيد، اما خود را فراموش مي كنيد؟[1]

امير مؤمنان(ع) فرمود: لعنت و نفرين خدا بر كساني كه مردم را به كارهاي نيك وا مي دارند و خود كارهاي نيك را ترك مي كنند و نفرين خدا بر آنان كه مردم را از كار زشت باز مي دارند، ولي خود آن را انجام مي دهند.[2]

در هر حال خداوند به بندگانش دستور مي دهد كه اين واجب مهمّ را ترك نكنند تا رستگار شوند: بايد از ميان شما جمعي به نيكي دعوت كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند و آنها رستگارانند.[3]

مراجع تقليد در باب شرايط امر به معروف مي فرمايند: چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهي از منكر، اوّل: كسي كه ميخواهد امر و نهي كند، بداند كه چه چيزي واجب است و چه چيزي دقيقاً حرام است.

دوم: احتمال بدهد امر و نهي او تأثير مي كند، پس اگر بداند اثر نمي كند واجب نيست.

سوم: بداند معصيت كار بنا دارد معصيت را تكرار كند، پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمي كند واجب نيست.

چهارم: در امر و نهي مفسده اي نباشد، پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهي كند، ضرر جاني يا آبرويي يا مالي قابل توجه به او ميرسد واجب نيست بلكه اگر احتمال صحيح بدهد كه از آن ترس ضررهاي مذكور را پيدا كند واجب نيست بلكه

اگر بترسد كه ضرري متوجه متعلقان (اقوام و نزديكان) او ميشود واجب نيست، بلكه با احتمال وقوع ضرر جاني يا آبرويي يا ماليِ موجب حرج (به سختي افتادن) بر بعضي مؤمنين، واجب نمي شود، حتي در بسياري از موارد حرام است.[4]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.