-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1552 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در خانه به غير از مادر و برادر كوچكم با بقية اعضا مانند پدر و خواهر و برادر بزرگ نمي توانم سازگاري كنم. از نگاه هاي آنها مي ترسم. چشمشان شور است. اتاق خود را از آنها جدا كرده ام. ضعف اعتماد به نفس خود را از چشم بد آنها مي دانم. به نظر شما چگونه بايد برخورد كنم؟

برادر گرامي!به نظر ما ترس و نگراني شما از اعضاي خانواده دليل خاصي ندارد و بي مورد است. كدام پدر و برادر و خواهري پيدا ميشود كه نسبت به فرزند يا برادر يا خواهرش دشمني داشته باشدو بدي او را بخواهد؟! البته نمي خواهيم همةتقصيرها را به گردن شما بگذاريم ولي شايد در اين مسأله دچار توهم يا بدبيني شده باشيد. ترس هاي دوران نوجوني ناشي از رنج ها و ناراحتي هاي عاطفي است كه حاصل تحقيرها، اهانت ها و سختگيري هاي اطرافيان است. تصور در آنها نيرومند و پرو بال يافته است. جنبة تخيل در آنها قوي است و اين خود موجب ميشود كه از كاهي، كوهي و از امر ناچيزي، كابوسي وحشتناك بسازند. گاهي ترس در آنها ناشي از وجود استهزا دربارة نقص عضوي است، از آن بابت كه او را در اين باره تحقير كرده اند و در اجتماع با نظر اهانتآميزي به او نگريسته اند.[1]

اعتماد به نفس شما به خاطر چشم بد اطرافيان تضعيف نشده بلكه همين ترس و تلقين نادرست، جرأت و شهامت و تصميم گيري را از شما سلب نموده است.

گوشه گيري و دوري از پدر و مادر و اطرافيان و عزلت در اتاقي جدا اين معضل را حل نمي كند بلكه مشكل حاد ديگري مانند افسردگي را ايجاد ميكند كه بسيار زيان بارتر از ترس و نگراني است. براي درمان اين ترس به خود تلقين كنيد كه از هيچ چيز نمي ترسيد و نسبت به اطرافيان خود خوش بين باشيد. امام علي(ع) ميفرمايد: بدبين از همة مردم وحشت و ترس دارد.[2]

راه ديگر تمرين عملي است؛ يعني كسي كه از تاريكي مي ترسد، مي توان او را به اطاق تاريك برد و در حضورش چراغ روش نمود. كسي كه از برخورد با شخصي مي ترسد، بايد با او تماس داشته باشد، يعني خود را در معرض همان چيزي قرار دهد كه از آن مي ترسد. امام علي(ع) ميفرمايد: هرگاه دربارة چيزي ترسيدي، خود را در آن بيفكن كه اضطراب توبه مراتب سخت تر از ابتلا به آن است.[3]

در نهايت اگر ترس برطرف نشد، خود را به روانپزشك معرفي كنيد، زيرا وجود انگل ها در معده، ضايعات مغزي و غيره ميتواند منشأ ترس باشد.

[1]دكتر قائمي، خانواده و مسائل نوجوان و جوان، ص 124.

[2]غررالحكم، ج 2، ص 712.

[3]نهج البلاغه، فيض الاسلام، قصار 166.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.