-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1569 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

لطفاً دربارة دعاي آل ياسين توضيح دهيد.

جواب پرسش مذكور بيان مطالب زير را مي طلبد:

1ـ به نظر ميرسد مقصود از دعال آل ياسين همان زيارت آل ياسين باشد؛ زيرا آنچه كه در متون ديني بدان اشاره شده و شهرت يافته، زيارت آل ياسين است.

2ـ در خصوص اين كه مقصود از آل ياسين چه كساني هستند، اختلاف نظر وجود دارد،[15] ولي درحوزه تفكر شيعي مقصود از آل ياسين، ساحت مقدس پيامبر(ص) و آلِ حضرت ميباشد.[16] امام علي(ع) در تفسير آية سلام علي آل يس[17] فرمو: ياسين محمد(ص) و ما آل ياسينيم.[18]

3ـ مرحوم احمد بن علي بن ابي طالب، از محمد بن عبدالله بن جعفر حميري گزارش كرده كه اين زيارت نامه از ناحية مقدسه امام زمان(ع) صادر شده است،[19] يعني از طرف امام زمان و توسط نائبان آن حضرت آمده است.

4ـ محتواي زيارت نامه را شناخت امام زمان(ع) و ويژگي هاي آن حضرت تشكيل مي دهد؛ از اين رو از حضرت به عنوان آل ياسين و بقيه الله ياد شده است: سلام علي آل يايسن ... السلام عليك يا حجه الله ... السلام عليك يا بقيه الله....

در قسمتي از زيارت نامه به رهبري و امامت ائمه ديگر اشاره شده است: أشهدك يا موالي أنّ عليّاً أميرالمؤمنين حجّته و الحسن حجّته والحسين حجّته....

در قسمت هاي ديگر از زيارت نامه به معاد شناسي و معاد باوري و رجعت امامان(ع) اشاره شده است كه حكايت از اهميت معاد شناسي در آموزه هاي ديني دارد: أنتم الاوّل والاخر و إنّ رجعتكم حقٌ و لا ريب فيه ... و أنّ الموت حقٌ ... و البعث حقٌ و أنّ الصّراط حقٌّ .... همچنين در بخش ديگري از زبارت نامه به دوستي خاندان پيامبر(ص) و دشمني با دشمنان خاندان حضرت پرداخته شده است.[20]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.