-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1570 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چند كتاب اخلاقي بسيار خوب معرفي كنيد تا بتوانم خودم را از گمراهي نجات دهم؟

كتاب هايي كه در بارة اخلاق نوشته شده متناسب با سطح علمي و مقدار تحصيلات افراد متفاوت است. هر كتابي براي سطح علمي مناسب نوشته شده است. در زير چند نمونه كتاب اخلاقي نام ميبريم:

1 ـ جامع السعادات در سه جلد و به زبان عربي است كه نويسندة آن عالم جليل القدر ملا مهدي نراقي (ره).

2 ـ معراج السعاده كه تقريباً ترجمة آن سه جلد جامع السعادات است كه توسط فرزند ايشان مرحوم عالم جليل القدر ملا احمد نراقي به زبان فارسي نوشته شده است. اين كتاب بسيار خوب و مفيد است و تأثير به سنرايي در خواننده ميگذارد.

3 ـ كتاب نقطههاي آغاز در اخلاق عملي اثر حضرت آيت اللّه مهدوي كني كه كتاب بسيا ارزشمندي است و در خواننده تاثير خوبي ميگذارد.

4 ـ قلب سليم، اثر شهيد بزرگوار آيت اللّه دستغيب.

5 ـ شرح و تفسير دعاي مكارم الاخلاق در سه جلد اثر خطيب توانا مرحوم حجت الاسلام فلسفي (ره).

6 ـ اخلاق فلسفي اثر مرحوم حجت الاسلام فلسفي.

7 ـ چهل حديث حضرت امام خميني(ره).

8 ـ نقش دين در خانواده اثر آيت اللّه صادق احسانبخش.

9 ـ مباني تعليم و تربيت اثر رضا فرهاديان.

10 ـ تعليم و تربيت در اسلام اثر شهيد مطهري.

11 ـ رسالت اخلاق در تكامل انسان، تأليف سيد مجتبي موسوي لاري.

12 ـ جهاد با نفس، در چهار جلد تاليف آيت اللّه مظاهري.

13 ـ محجه البيضاء در هشت جلد به زبان عربي نويسنده مرحوم فيض كاشاني.

14 ـ نظام اخلاقي اسلام، نويسنده آيت اللّه جعفر سبحاني.

15 ـ اخلاق در قرآن، نويسنده آيت اللّه مكارم شيرازي.

16 ـ بيست و هشت گفتار پيرامون مسائل اخلاقي و اعتقادي، اثر آيت اللّه مصباح.

17 ـ اخلاق اسلامي، نويسنده مهندس محمد علي سادات.

18 ـ مقالات سه جلد اثر محمد شجاعي.

و مطالعة كتابهاي تاريخي و روايي و آشنايي با تفسير قرآن در سازندگي روحي و اخلاقي انسان بسيار موثر است.

مطالعه كتابهايي كه در مورد زندگاني بزرگان نوشته شده نيز موثر است.

رفتن به بيمارستانها و عيادت از بيماران و ديدن و تماشاي وضعيت زندگاني روستا نشينان و چادر نشينان و رسيدگي به وضع آنانتأثير به سزائي در ايجاد روحية ديني و بالا بردن سطح معنوي انسان دارد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.