-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1617 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

سي سال از عمرم گذشت. افسوس چه با سرعت گذشت. كار خاصي نكردهام. گناهم زياد و دريغ از يك عمل قابل ذكر چه بايد كرد؟با زبان عقربك مي گفت عمر

مي روم بشنو صداي پاي من

روزها سپري شد، سالها گذشت، صداي پاي عقربه عمر را نشنيديم يا شنيديم و نشنيده گذاشتيم تا عمر از شما به سي رسد و از ما بيشتر. تو با صداي پاي عقربك بيدار گشتي، خوشا به حالت اما برخي با صداي جَرَسي و دهل نيز چون مردگان بي تحركند.

پيري و جواني چو شب و روز بر آمد

ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم

اين بيداري نخستين چرقه نوري است كه در دل سالك و رهرو راه معشوق پديد مي آيد. اگر رهايش كردي، خاموش شود و بي چراغ گردي. اگر پرورش دادي، از يك جرقه، دلت در جوش شود و سپس خروش بردارد. براي ايجاد اين جرقه و تبديل جرقه به چراغ. بنشين و بينديش. نخست نعمتهاي حق بر خود بشمر، آن گاه گناهان و ناشكريهاي آن نعمتها را از خاطر خويش بگذران، سپس بر زبان جاري ساز و اعتراف و اقرار را در خلوتگه راز مكرر ساز و خود را مستحق ملامت و كيفر دان، از آن پس رحمت و عفو و مغفرت از ارحم الراحمين بجوي، تا در تو عشق پديد آيد.

زندگي بي عشق جان فرسودن است

مرگ حاضر، غائب از حق بودن است

اگر خواهي كه حق تعالي يادت كند. به يادش باش: فاذكروني اذكر كم.(1)

اگر خواهي پذيرايت گردد، بخوانش مستدام: ادعوني استجب لكم.(2)

اگر خواهي دوستدار لقايت باشد. عاشق لقايش باش: من يحبّ لقاءاللَّه يحب اللَّه لقائه.

اگر خواهي عاشق لقايش گردي، بايد عبد صالح گردي و در عبادت خالص شوي و جز او نبيني و از غير وي اطاعت نكني.(3)

اگر عازم سفر به كوي معشوقي، خود را تطهير نما، كه بي توبه، تطهير ميسّر نميشود.

شستشويي كن و آن گه به خرابات خرام

تا نگردد ز تو اين دير خراب آلوده

برادر! اگر ره رستگاري حقيقي و ابدي مي جويي، با قرآن كه كلام خدا و تجلّي نور او است، انس بگير، و به معارف آن معرفت پيدا كن و به قرآن ناطق يعني چهارده معصوم(ص) كه تجسّم صفاتجمال و جلال حق تعالي هستند، رجوع نما و معارف الهي را از آنان كه خزاين علم الهي هستند، جستجو كن. قرآن صامت و ناطق گام اوّل در ره رستگاري و نيل به وصال معشوق را، ايمان و گام دوم را هجرت معرّفي نمودهاند: الّذين آمنوا و هاجرو و جاهدوا في سبيل اللَّه بأموالهم و أنفسهم اعظم درجة عنداللَّه و اولئك هم الفائزون.(4)

ايماني كه با معرفت و شناخت به دست آيد، امنيت خاطر و آرامش روحي و جسمي پديد آورد، نه با جوّ زندگي و شعار عاطفي. چه اين كه تنها چنين ايماني مهاجر آفرين و منشأ هجرت مي گردد، زيرا نخست در درون دل و جان، هجرتي بايد كرد؛ هجرت از آلودگيها به سوي پاكيها؛ هجرت از شرك به ايمان، و هجرت از گناه به اطاعت پروردگار(5) سپس به هجرت مكاني اقدام نمود. اميرمؤمنان(ع) مي فرمايد: بعضي مي گويند: مهاجرت كردهايم، در حالي كه مهاجرت واقعي نكردهاند. مهاجران واقعي آن هايي هستند كه از گناهان هجرت مي كنند و مرتكب آن نميشوند.(6)

گامهاي بعدي مجاهدت در راه خدا است. جهاد اكبر و جهاد اصغر. جهاد با هواهاي نفساني و تمايلات شيطاني و مبارزه با هر چه و هر كسي كه از مظاهر توحيد شمرده نميشود و مورد نهي و كراهت حق تعالي قرار گرفته است، و بذل مال و جان در هر زمان و مكان و ميداني كه معشوق مطلق طلب نمايد.

اي عزيز! اين حال را غنيمت شمار كه نسيمي است از روح رحماني مولايمان اميرالمؤمنين(ع)، آن جا كه مي نالد و مي گويد: آه آه لقله الزاد، و طول الطريق، و بُعد السفر و عظيم المورد؛(7) آه، آه از كمي توشه راه (عبادت و اطاعت اندك) و درازي راه، و دوري سفر و مقصد، و سختي ورودگاه (قبر و برزخ و قيامت).

كسي كه چنين حالتي دارد، نبايد از نماز اوّل وقت و نماز شب غفلت كند چنان كه مولا علي(ع) در مناجات خويش به خدا عرض مي كند:

الهي حليف الحبّ في الليل ساهرٌ

يناجي و يدعو والمغّفل نائم(8)

خدايا، آن كه مشتاق تو است، همه شب را بيدار است و به مناجات و دعا و عبادت تو مشغول مي باشد، امّا غافل تا صبح در خواب است.

در پايان اگر شميم رحمتي از گلشن محمدي(ص) دلت را به خود كشانيد و بر ساحل دل ستان اين دريا، رزق اميد خود بازيافتي، و بر نفس خود همي تاختي و با بُراق آسمان پيماي عشق، بر سر اوقات جمال او شتافتي، ما را از تو مسئلتي است بر دعا.

پي نوشتها:

1. بقره (2) آيه 152.

2. غافر (60) آيه 40.

3. من كان يرجوا لقادر به فليعمل عملاً صالحاً و لا يشرك بعباده ربّه احداً كهف، آيه 110.

4. توبه (9) آيه 20.

5. تفسير نمونه، ج 19، ص 106.

6. تفسير نمونه، ج 4، ص 93.

7. نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 74، ترجمه فيض الاسلام، ص 1119.

8. مفاتيح الجنان.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.