-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1621 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در صورت امكان دعاي اللهم عرفني نفسك را همراه با معني آن بنويسيد.

يكي از وظايف منتظران در زمان غيبت كبري خواندن دعاهاي وارده و دعا براي تعجيل در ظهور است.

در اين باره دعاهاي مختلفي از طريق معصومان وارد شده كه يكي از آنها دعايي است كه در پرستش آمده است.

اين دعا به دو صورت مختصر و مفصّل در كتب روايي آمده است. دعاي مختصر كه بعد از نمازها مؤمنان بدان توجه دارند، با ترجمه آن را تقديم ميكنيم:

اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك. اللّهم عرفني نبيك فانك ان لم تعرفني نبيك لم اعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرّفني حجتك ضللت عن ديني؛

پروردگارا! خود را به من بشناسان كه اگر خود را به من نشناساني، نميتوانم پيغمبرت را بشناسم. پروردگارا! پيغمبرت را به من بشناسان كه اگر پيغمبرت را به من نشناساني، نميتوانم حجت تو را بشناسم. پروردگارا! حجت خود را به من بشناسان، كه اگر حجت خود را به من نشناساني، دين خود را از دست ميدهم، و گمراه خواهم شد.

الكافي، كليني، ج 1، ص 337، چاپ دارالكتب الاسلامية تهران، نشر 1365؛ محمد باقر، مجلسي، بحارالانوار، ج 52، ص 7 - 146 ح 70.

در اين دعا دو مضمون حائز اهميت است:

1 - شناخت واقعي خداوند و پيامبر و امامان معصوم، تنها با توفيق و ياري الهي صورت ميگيرد.

2 - شناخت واقعي خداوند با شناخت پيامبر و شناخت واقعي پيامبر با شناخت امامان و شناخت دين حقيقتي تنها با شناخت امام ميسر خواهد بود.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.