-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1622 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا در جامعه، آمار هم جنس بازي و استمنا اين قدر بالا رفته است؟ آيا با مسائل خانوادگي و اجتماعي و فرهنگي و سياسي ربطي دارد؟ چرا در مناطق محروم و روستايي اين انحراف بيشتر است؟در پيدايش انحراف جنسي به طور كلي و استمنا به طور ويژه، علل مختلفي مؤثر است كه مهمترين آنها عبارت اند از:

1 - تحولاّت بلوغ: به دليل تحولاتي كه در دوره بلوغ در فرد به وجود ميآيد، فرد تمايل دروني به جنس مخالف در خود احساس ميكند، ولي چون تماس بدني با جنس مخالف برايش امكان ندارد، براي رهايي از تنش ناشي از اين تمايلات دروني به اين عمل روي ميآورد.

محمود محمديان، بلوغ تولدي ديگر، ص 40.

2 - عوامل تحريك زا: عواملي چون نگاه شهوتآميز، تخيلات تحريك كننده، تماس با اجنبي و گفتگو با نامحرم، صحبت كردن در مورد چيزهايي كه موجب تحريك جنسي ميشود و ديدن فيلمها و عكسهاي مبتذل، افراد را به سوي انحراف جنسي سوق ميدهد. متأسفانه عوامل تحريك زا در روستاها بيشتر است، مثلاً بچه روستايي، همه روزه شاهد جفتگيري حيوانات هستند و در مواردي مشكل جغرافيايي روستا و آداب و رسوم خاص آن محل، تحريك پذيري را بيشتر كرده است.

3 - عقده حقارت: به اعتقاد بسياري از روان شناسان، استمناء ناشي از كمبود توجه و محبت و عقده حقارت است. يعني يكي از عوامل مهم آن، همين است.

محمود محديان، بلوغ تولدي ديگر، ص 40.

4 - مساعد نبودن محيط خانواده: ريشه بسياري از انحرافات جنسي را بايد در محيط خانواده و شرايط

زندگي افراد جست و جو كرد. مراعات نكردن اصل مهم حيا و طرز لباس پوشيدن و به كارگيري الفاظ نا مناسب و تماس بدني با كودكان و عدم كنترل بر روابط كودكان، جدا نكردن محل خواب، فرزندان، زمينه انحراف جنسي در دوران بلوغ را فراهم ميكند حتي خانواده هايي كه به علت اختلاف و ناسازگاري ميان پدر و مادر و بدرفتاري والدين با فرزندان، فرزندان را بيشتر در معرض انحراف جنسي قرار ميدهند.

محمد علي سادات، راهنماي پدران و مادران، ج 1، ص 93.

5 - معاشرت با منحرفان: آلودگي و انحراف، به سرعت از طريق دوستان نا اهل به افراد پاك سرايت ميكند.6 - ضعف ايمان: غفلت از خدا، زمينه وسوسه شيطان را فراهم ميكند و افراد را در منجلاب گناه و انحرافات جنسي غوطه ور ميسازد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.