-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1624 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علل گرايش انسان به هم جنس بازي وراههاي ترك آن را بنويسيد.

معمولاً عوامل همجنس بازي را ميتوان چنين برشمرد:

1 - روابط غلط خانوادگي كه در نتيجه آن، پسر با پدر و دختر با مادر انطباق نمييابد و الگوي رفتاري مناسب كسب نميكند.

2 - تجارب غلط هم جنس خواهي در اثر برخورد با دوستان ناباب.

3 - احساس بي ارزشي و سرخوردگي در تلاش براي ايجاد رابطه مشروع با جنس مخالف.

4 - محدوديتهاي محيطي (مثلاً محل خواب پسرها از يكديگر جدا نيست و يا اهل خانواده مجبورند با هم در يك محل و در يك اتاق زندگي كنند).

5 - ضعف مباني مذهبي و اعتقادي.

دكتر احمد احمدي، روانشناسي نوجوانان و جوانان، ص 4.

براي مقابله با اين عادت ناپسند، ميتواند از شيوههاي زير استفاده نمايد:

1 - احساس كند كه فردي عادي است و احساس با ارزش بودن نمايد.

2 - تلاش كند تا از رو در رو شدن با جنس مخالف احساس شكست نكند.

3 - روحيه برخورد با جنس مخالف را در خود ايجاد كند.

4 - بنيه اخلاقي و تسلط بر نفس خود را تقويت نمايد.

5 - تصميم بگيرد كه ديگر به آن عادت برنگردد.

همان، ص 125، با اقتباس و تصرف.

البته قبل از درمان هم جنس بازي بايد به پيشگيري از آن فكر كرد كه نقش اساسي را در اين رابطه، خانواده و پدران و مادران دارند. آنها بايد فرزند خود را از محبت سيراب سازند تا زود تسليم محبت ديگران نشود. و نكته ديگر برخورد پدر و مادر با يكديگر است.

اگر ما در تسلط بر پدر داشته باشد و در برابر فرزندان پدر را منكوب سازد، پسر از پدر متابعت ميكند و در برابر ديگران خود را تسليم ميكند. اسلام به منظور مقابله با اين عادت ناپسند راهكارهايي را مظرح كرده دكتر پاك نژاد، اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، ج 16، ص 243.

است:

1 - اجتناب از نگاه شهوتآميز به پسران: از نظر شرعي نگاه كردن از روي شهوت به جواني كه هنوز مو به صورتش در نيامده، حرام است رسول اكرم صلي الله وعليه وآله فتنه جوان زيبا را از فتنه دختر باكره بيشتر دانسته است.

وسائل الشيعه، ج 14، ص 257.

2 - پرهيز از بوسه شهوتآميز: امام صادق عليهالسلام از قول رسول خدا صلي الله وعليه وآله فرمودهاند: كسي كه جواني را از روي شهوت ببوسد، خداوند او را در قيامت به لجامي از آتش لجام ميزند. اگر مسلّم شد كسي جواني را از همان.

روي شهوت بوسيده، بايد حد بخورد و حدش از سي تا نود تازيانه است. هر قدر كه حاكم شرع صلاح بداند، او را ميزند.

3 - اجتناب از خوابيدن دو پسر در يك بستر: رسول خدا صلي الله وعليه وآله ميفرمايد: بستر فرزندان خود را از سن ده سالگي جدا سازيد، يعني دو برادر يا دو خواهر يا برادر و خواهر زير يك لحاف نخوابند.

همان، ص 171.

4 - تقويت ايمان: هم جنس بازي بر اثر طغيان غريزه جنسي انجام ميشود و ياد خدا و ياد مرگ و تقويت ايمان از طريق ارتباط هميشگي با خدا و دعا و توسل در كنترل غريزه جنسي بسيار مؤثر است.

5 - توجه به آثار و عواقب هم جنس بازي: انسان به صورت طبيعي تمايل به جنس مخالف دارد. هرگونه

كاري كه تمايل طبيعي او را منحرف سازد، يك نوع بيماري تلقي ميشود. از دست دادن احساسات طبيعي بر جسم و روح انسان تأثير ميگذارد. چه بسا افرادي كه به اين بيماري مبتلا باشند، گرفتار ضعف قوه جنسي و به اصطلاح سرد مزاجي شوند. از امام صادق عليهالسلام در مورد فلسفه تحريم لواط سؤال شد، فرمود: اگر آميزش با پسران حلال بود، مردان از زنها بي نياز ميشدند و اين باعث قطع نسل انسان ميشد و باعث از بين رفتن آميزش طبيعي ميگشت و اين كار مفاسد زياد اخلاقي و اجتماعي به بار ميآورد.

وسائل الشيعه، ج 14، ص 252.

ازدواج شرعي، چون موافق فطرت است، به فرمايش قرآن آرام بخش است، ولي هم جنس بازي و روم (30) آيه 21.

لواط، عملي بر خلاف فطرت است و هر چه با فطرت هم خواني نداشت، تأثير سوء دارد، يعني نه تنها فاعل و مفعول با اين عمل به آرامش نميرسند، بلكه بر تحير و سرگرداني آنها افزوده ميشود. به همين دليل روايات زيدي درباره هم جنس بازي نقل شده كه بسيار تكان دهنده است. با مطالعه آن روايات، ميتوان به پليد بودن اين عمل پي برد. قطعاً روايات در جلوگيري از اين عادت ناپسند مؤثر است. پيامبر اكرمصلي الله وعليه وآله فرمودهاند: هر كس با نوجواني آميزش جنسي كند، روز قيامت ناپاك وارد محشر ميشود، آن چنان كه تمام آبهاي جهان او را پاك نخواهند كرد و خداوند او را غضب ميكند و از رحمت خويش دور ميدارد و دوزخ را براي او آماده ساخته و چه بد جايگاهي است.

سپس فرمود: هرگاه جنس مذكر با مذكر آميزش كند، عرش خداوند به لرزه درميآيد. البته واضح است وسائل الشيعه، ج 14، ص 249.

كه با توبه، اين گناه مانند گناهان ديگر بخشيده ميشود.

6 - پرهيز از معاشرت با منحرفان: يكي از راههاي گرايش به هم جنس بازي، معاشرت با كساني است كه به اين عادت آلوده شدهاند. براي درمان آن، لازم است از رفاقت با اين افراد اجتناب شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.