-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1640 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

وقتي به آينده فكر مي كنم، با وجود اين كه در مورد خانه مشكلي ندارم، ولي در مورد اشتغال بسيار مي ترسم كه شغلي بگيرم كه علاوه بر ايجاد مشكلات جسمي، از نظر معنوي هم مرا از خدا دور كند. اين موضوع باعث ترس و مشكلات روحي در من شده است. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

خداوند انسان را عاقل و مختار آفريده،وجود اديان و پيامبران و اولياي الهي بدين مقصود بوده است كه بشر خوب را از بد تشخيص داده و در مسيري مستقيم قرار بگيرد. علاوه بر اين انسان اخلاق گرا و نوع دوست است. دوست دارد كه به خلق خدا كمك كند، پس براي خودش هدفي بر مي گزيند. اگر هدفش جز خدمت به خلق و محبت نباشد، هر چند در اين مسير دچار صدمات روحي و جسمي شود، از هدفش دست نخواهد كشيد.

وجود شغل ها و نوع خدمتگزاري هاي متفاوت در جامعه،امري اجتناب ناپذير است و هر كسي به اقتضاي حال، شغلي متناسب بر مي گزيند. اگر چه مقصود از انتخاب بعضي از شغل ها كسب درآمد است، اما مهم صادقانه خدمت كردن است. در اين صورت هدف مقدس شده و تمام حركات و سكنات آدمي عبادت محسوب شده و مستحق ثواب مي شود. انديشه براي آينده طبيعي است اما مي توان با اميدواري جاي آن را پر كرد. آينده اي كه هنوز نيامده، نبايد در تصميم گيري اخلال ايجاد كند. در اين بين وجود بعضي از مشاغل، كمتر با دنيا ارتباط دارد و يا از مقولة دنيايي خارج است. شغل روحانيت، معلّمي و نظير آن از اين قبيل است كه با رفتن سراغ آن معنويت مطلوب به دست مي آيد.

انسان نبايد بر گذشته كه از دستش خارج شده افسوس بخورد، نيز از آينده اي كه هنوز به دستش نيامده،ترس و نگراني داشته باشد، زيرا اين هر دو انسان را از رسيدن به هدف و داشتن زندگي آرام محروم مي كند.

افسوس بر گذشته و ترس از آينده از جمله عوامل نگراني و تشويش است. اگر كسي تسليم اين دو عامل زيانبار شود و صفحة خاطره را ميدان تاخت و تاز تخيلات ديروز و فردا قرار دهد،به واقعيت هاي زندگي آن طور كه بايد توجه نمي كند. از انجام وظايفي كه در حال حاضر به عهده دارد، باز مي ماند. عمر گران بهايش با انديشه هاي پوچ و او هام رنج آور و دردناك طي مي شود. و زندگي را با ناراحتي و تلخ كامي مي گذراند. براي نجات از اين بدبختي و تيره روزي بايد تصميم قاطع بگيرد فكر گذشته و اينده را از سر به در كند. به امروز موجود بپردازد و از فرصتي كه در اختيار دارد، حداكثر استفاده را بنمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.