-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1667 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وظيفة فرزند در برابر پدري كه هيچ گونه محبّتي از كودكي تا به حال نسبت به وي نداشته و او را از خود طرد كرده است و گاهي به او بدو بيراه مي گويد چيست؟

پدر وظايف سنگيني در تربيت و نگهداري فرزند دارد و بايد به خوبي به وظايفش عمل كند. اگر نكند، نزد خدا معاقب و مورد سرزنش خواهد بود. در روايات وارد شده است كه خداوند پدر و ماردي كه فرزندش را عاقّ كند، يعني با اعمال و رفتار خود كاري كند كه فرزند مجبور شود نسبت به آنان بي مهري كند، از رحمت خود دور مي سازد.

بنابراين پدر و مادر بايد به وظايف خود به خوبي عمل كنند.

امام صادق(ع) فرمود: نيكي به پدر و مادر واجب است، حتي اگر مشرك باشند.

باز فرمود: اداي امانت به صاحب امانت (چه فردي خوب باشد و چه بد) واجب است و وفاي به عهد نسبت به آدم خوب و بد واجب است و نيكي به پدر و مادر واجب است، چه نيكوكار باشند و چه فاجر و بد.

اگر فرزند نسبت به پدر و مادر با لطف و مهرباني رفتار كند، مي تواند كم كم در روحية پدر و مادر تأثير بگذارد. برخورد خوب و منطقي در برابر برخوردهاي نادرست پدر باعث مي شود دست از بد گفتاري و بد اخلاقي بردارد.

امام صادق(ع) فرمود: هر كس به پدر و مادر خويش نگاه خشم كند، گرچه پدر و مادر به وي ستم كرده باشند، خدا از وي نماز و عبادتي را نمي پذيرد.

به خاطر اجر و پاداش دنيوي و اخروي بايد با ناسازگاري ها و بي محبتي هاي پدر بسازيد و صبر و استقامت پيشه كنيد و احترام به پدر را رعايت كنيد. خداوند به شما از لطف و مرحمت خود پاداش مي دهد.[1] بحارالانوار، ج 74، ص 58.

 ميزان الحكمه، عنوان 4203، حديث 22384.

 همان، حديث 22382.

 صادق احسانبخش، آثار الصادقين، ج 13، ص 346، به نقل از مرآت العقول، ج 10، ص 372 و مستدرك الوسائل، ج 2، ص 631.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.