-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1668 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مدت هفده روز است كه جزء ذاكران شده ام و با راهنمايي يكي از دوستانم ذكر مخصوصي را به مدت چهل روز مي خوانم تا شايد خواب هاي مخصوص ببينم. شنيده ام يكي از دوستان به مرحله اي رسيده كه تمام اعضاي بدنش ذكر مي گويد. اين موارد تا چه حد مي تواند درست باشد؟

خواهر گرامي! از اظهار لطف شما تشكر مي كنيم و از اين كه موفق به حفظ كل قرآن شده ايد، خداوند را سپاس مي گوييم و از صميم دل اين موفقيت را تبريك عرض مي كنيم.

حساسيت شما نسبت به امر مهم سير و سلوك و قدم نهادن در وادي ذكر و تهذيب نفس قابل تقدير و تحسين است ـ شكي نيست كه استاد و راهنما و سير و سلوك نقش مؤثري دارد و بعضي از بزرگان مانند بحرالعلوم و علامه طباطبايي يكي از وظائف سالك الي الله را كار كردن زير نظر مربي و استاد شمرده اند، اعم از استادان خاص الهي كه پيشوايان معصوم اند و استادان عام كه بزرگان پويندة اين راهند. حافظ مي گويد:

طي اين مرحله بي همرهي خضر مكن ظلمات است بترس از خطر گمراهي

انتخاب استاد و راهنما بسيار دقيق و ظريف است. رهروان راه تقوا و تهذيب نفس نبايد به آساني خود را به اين و آن بسپارند و تاكسي را به قدر كافي آزمايش نكنند و از صلاحيت علمي و ديني آن ها آگاه نگردند، خود را در اختيار آنان قرار ندهند و حتي به ظاهر شدن كارهاي خارق العاده و خبر از اسرار پنهاني يا مربوط به آينده و حتي عبور از روي آب و آتش قناعت نكنند، چرا كه صدور اين گونه اعمال از مرتاضان غير مهذب نيز امكان پذير است.

متأسفانه افرادي به عناوين مختلف خود را به عنوان مربي اخلاق و استاد قلمداد كرده اند، در حالي كه از رهزنان اين راه بوده و افراد پاكدل و حق طلب را به راه تصوف يا راه هاي انحرافي ديگر و يا خداي نكرده به مفاسد اخلاقي كشانيده اند.

به همين دليل به شما توصيه مي كنيم اگر مي خواهيد استادي براي مسائل اخلاقي انتخاب كنيد، بسيار با احتياط گام برداريد و به ظواهر عمل نكنيد و به سوابق اشخاص خوب بنگريد و با مشورت با آگاهان و علما دست به چنين انتخابي بزنيد تا به مقصود خود نائل گرديد.

امام علي(ع) مي فرمايد: از پيمودن راهي كه بيم گمراهي در آن است، خودداري كن.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.