-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1672 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كاري كنيم كه از وسواس در وضو و نماز نجات يابيم؟

وسواسي بيماري خطرناك رواني است كه اگر شخص وسواس جلوي آن را نگيرد، زندگي را بر او و بر همراهان و كساني كه با او زندگي مي كنند، تلخ مي كند و بالاخره منتهي به افسردگي هاي شديد و دوري از مردم و رنج فراوان مي شود. نيز باعث مي گردد كه از عبادات لذّت نبرد، بلكه از زندگي لذت نمي برد و همواره با تلخكامي همراه است.

پيشوايان اسلامي به وسوسه از اين ديدگاه مي نگرند كه اين حالت بازده حديث نفس و آرزوها و تخيّلات مي باشد و سرانجام فرد وسواس را در خط گمراهي و سرگشتگي منحرف مي كند. آن گاه كه آدمي با غفلت ناشي از وسوسه مأنوس شد و بدان معتاد گرديد، وسوسه به صورت طبيعت ثانوي در مي آيد.

روانشناسي اسلامي وسوسه را با راه هايي درمان و تعديل مي كنند. اساس و ريشة وسوسه ضعف در تصميم گيري و اراده و عدم قدرت روحي است. افراد وسواسي از ترديد و شك ناراحت كننده اي رنج مي برند و نمي توانند كاري را با اطمينان خاطر انجام دهند. غالباً افراد وسواسي در خانواده هايي كه آشفته زندگي ميكنند، سپس با سختگيري هاي والدين دربارة شست و شو و مراقبت هاي افراطي در آب كشيدن ب[دن، به وجود مي آيند. گاهي منشأ آن ضعف بدن است و گاهي احساس ضعف در روان كه روح را ناتوان ساخته است. وسواس در همة سنين ممكن است پديد آيد، ولي در مرحلة بلوغ و جواني و گاهي در سنين پيري جنبة شديدتري پيدا ميكند.

]اگر كسي به زيان هاي وسواسي پي ببرد، بايد تصميم جدي داشته باشد جلوي آن را بگيرد. اين بيماري كه به تدريج توسعه مي [يابد، همة برنامه هاي زندگي انسان را تحت الشعاع قرار مي دهد. قدرت و توان را از او سلب مي كند، روح انسان را معذّب و مضطرب نگه مي دارد و زندگي را بر انسان تلخ مي گرداند.

]درمان وسواس:

وسوا[سي بايد به نكات زير توجه ويژه مبذول دارد:

]1ـ تا آنجا كه امكان دارد از پديد آمدن وسواس به حالت مزمن جلوگيري كند.

2ـ از بيكاري و فراغت داشتن بايد جلوگيري كند و مثلاً كسي او را وادارد زود وضو بگيرد، زود غسل كند و زود دستش را آب بكشد.

3ـ از تنهايي پرهيز كند و به مسافرت هاي دسته جمعي برود و با افرادي كه وسواس نيست، بيشتر مأنوس باشد. از افراد وسواس به شدت پرهيز كند. نيز مانند بقية مردم وضو بگيرد و نماز بخواند؛ به همان راحتي كه مردم وضو مي گيرند و نماز ميخوانند.

4ـ از خدا بخواهد ارادة قوي به او بدهد تا بتواند دست از وسواس بردارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.