-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1681 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توانيم فكر آزاد و كاملي داشته باشيم، با اين حال كه دنياي پر مشغلة امروز چنين چيزي را محدود و يا محال كرده است؟

به نظر مي رسد با حاكم كردن نظم بر زندگي مي توانيم وقت معيّني را براي فراغت از كارهاي روزمره در نظر بگيريم و در آن موقعيت به تفكر و تفريح بپردازيم. نظم و انضباط نه تنها از رازهاي پيروزي مردان بزرگ مي باشد، بلكه كاخ بلند آفرينش روي آن استوار شده است.

نظم در زندگي از نظر حضرت علي(ع) از اهميّت ويژه اي برخوردار است. تا جايي كه وقتي در بستر بيماري افتاد، نخستين توصيه و سفارش وي به فرزندان گرامي خود اين بود: أوصيكم بتقوي الله و نظم أمركم؛ شما را به تقواي الهي و نظم و انضباط در زندگي توصيه مي كنم. يكي از نشانههاي نظم اين است كه اوقات شبانه روزي را براي نياز هاي خود تقسيم كنيم و زير بناي زندگي را كه نظم است، محكم تر سازيم و از بينظمي بپرهيزيم.

پيشواي پرهيزكاران علي(ع) مي فرمايد: يك فرد مسلمان بايد اوقات شبانه روزي خود را سه بخش كند: قسمتي براي پرستش خدا، مقداري براي به دست آوردن معاش، و پاره اي براي نيازهاي نفساني كه در زندگي مادي از آن گريزي نيست.

بنابراين ما اگر براي زندگي خود ارزش قائل باشيم و به فكر سلامت خويش باشيم، زندگي را هدفدار نموده و با ايجاد نظم در زندگي مي توانيم براي خود اوقات فراغتي در نظر گرفته و در آن وقت به دور از هياهوي زندگي به استراحت و تفريح و تفكر آزاد بپردازيم.

مقصود ديگري از سؤال داشته ايد و به آن پاسخ داده نشده است، مي توانيد سؤال را روشنتر بنويسيد تا پاسخ داده شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.