-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1694 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جوان هفده ساله اي هستم كه احساس ناراحتي مي كنم چون اكثر مردم و جوانان نسبت به نظام و امام بدبين هستند و مي گويند چرا فساد و بيكاري زياد شده و ارزش پول ايران كم گرديده و رژيم شاه از جمهوري اسلامي بهتر است. چرا اين طور شده است و من چه بايد بكنم؟

برادر گرامي! از اين كه با ما مكاتبه نموديد سپاسگزاريم. در جواب بايد گفت:

يكم: احساس ناراحتي شما در خصوص گسترش برخي از ناهنجاري ها در جامعه و بدبيني برخي نسبت به نظام اسلامي، قابل تحسين است. روحية دين داري و ارزش مداري شما نشان از آن دارد كه شجرة طيبة باورهاي ديني و ولايت مداري در نهاد شما بارور بوده و دغدغه ديني و مسائل جامعه را داريد و بايد قدر اين روحيه را بدانيد.

دوم: يكي از وظايف مهم همگان، امر به معروف و نهي از منكر است و اين دو عنصر در آموزههاي ديني از اهميت ويژه اي برخوردار است تا آن جا كه امام حسين(ع) يكي از اهداف قيام خود را امر به معروف و نهي از منكر دانست.

يكي از مراتب امر به معروف و نهي از منكر احساس ناراحتي و انزجار از حاكميتناهنجارها و منكرات است.

شما با انزجار و ناراحتي خود از حاكميت برخي ناهنجارها و بدبيني به نظام اسلام، وظيفه الهي خود را انجام مي دهيد. طبيعي است كه شما با همه آناني كه مرتكب گناه شده و نظام استبدادي شاه را بر حكومت ديني مبتني بر ولايت فقيه ترجيح مي دهند، نمي توانيد مبارزه و مناظره كنيد؛ از اين رو وظيفه شما در اين مقطع زماني، انزجار از ناهنجاري ها است.

البته اگر در شرايط و محيطي قرار گرفتيد كه شرايط امر به معروف و نهي از منكر و تأثير گذاري آن فراهم بود، به امر به معروف و نهي از منكر با توجه به روش ها و شرايط آن بپردازيد و سعي كنيد با رفتار خردمندانه و معقول به فرهنگ سازي پرداخته، به هدايت مردم به ويژه جوانان همت گماريد.

سوم: واقعيت آن است كه اكثر مردم ايران نسبت به نظام اسلامي بدبين نبوده، امام و انقلاب را دوست دارند؛ زيرا همين مردم بودند كه عليه رژيم پهلوي قيام نمودند و انقلاب اسلامي را به وجود آوردند.

همين مردم بودند كه در مدت هشت سال دفاع مقدس حماسه آفريدند و در هنگام رحلت امام و مقتداي خود خون گريه كردند. امروزه همين مردم هستند كه در راهپيمايي ها شركت مي كنند و در برابر سياست هاي خصمانه دشمن، با همگرايي و وحدت، اقتدار ملي خود را به نمايش مي گذارند.

اگر گاهي انتقادهايي دارند، به خاطر آن است كه انقلاب نتوانسته به تمام اهداف بلند و ارزشهايي كه در صدد پياده كردن آن ها بود، تحقق بخشد كه اين خود معلول عوامل بسياري بوده است.

البته برخي از مردم - به ويژه جوانان - نسبت به نظام بدبين هستند كه اين بدبيني بر اساس عوامل و آسيب هايي به وجود آمده است. يكي از آسيب هاي جدي كه بدبيني در جامعه را به وجود آورده، تهاجم فرهنگي و تبليغات گسترده و نظام يافتة دشمنان دين و انقلاب اسلامي است. دشمن با بهره گيري از پيشرفته ترين ابزار تبليغاتي و توطئه هاي گسترده وانمود مي كند كه نظام جمهوري اسلامي ايران در تحقق اهداف خود موفق نبوده و در ايران آزادي وجود نداشته و جوانان مشكلات بيكاري، ازدواج و ... دارند. سياست هاي خصمانه دشمنان از يك سو و ضعف عملكرد برخي از مسئولان نظام و چالش هاي احزاب از جانب ديگر، زمينه هاي بدبيني را نسبت به نظام به وجود آورده است، ولي در عين حال اكثر مردم نسبت به ايران اسلامي بدبين نبوده و مردم از معنويت فاصله نگرفته اند. البته برخي از افراد هستند كه نمي خواهند باور كنند نظام اسلامي در سياست هاي خود موفق بوده است، از اين رو اين طيف انسان ها از همان اوّل انقلاب با نظام مخالف بوده و فضاي يأس به وجود مي آورند.

نشانة آن نيز اين است كه وقتي مردم ايران، احساس كنند كه كشور در خطر است و از جانب دشمنان تهديد مي شويد، همين مردم كه گاهي بر اثر برخي مشكلات سياسي، اقتصادي و فرهنگي، حرف هايي مي زنند، در مقابل دشمنان مي ايستند و به مقابله بر مي خيزند.

گاهي مردم چيزهايي را به جهت ناراحتي به زبان مي گويند اما در دل آن عقيده را ندارند.

به نظر مي رسد: اين نگرش كه اكثر مردم نسبت به نظام بدبين هستند، واقع بينانه نيست. بر فرض اين كه چنين فضايي در جامعه حاكم باشد، وظيفه انسان، استقامت در راه حق است و نبايد از كمي حق گرايان ناراحت بوده و هراس داشته باشد. امام علي(ع) در اين باره مي فرمايد: اي مردم! در راه راست، از كمي روندگان نهراسيد، زيرا اكثر مردم بر گرد سفره اي جمع شدند كه سيري آن كوتاه و گرسنگي آن طولاني است.

چهارم: جمهوري اسلامي ايران به رغم آنكه مشكلات و كاستي هايي دارد، از وضع سياسي و اجتماعي و اقتصادي و نظامي خوبي برخوردار است كه با رژيم شاه قابل قياس نيست.

شما در پيش خود و يا در جمع كساني كه وضع اقتصادي گذشته را بهتر مي داند، مقايسه كوتاهي انجام دهيد و ببينيد واقعاً وضع معيشتي مردم و امكاناتي مانند آب، برق، تلفن، گاز و .... كه در گذشته داشته اند، با امكانات فعلي قابل قياس است؟ اگر ارزش پول ايران در گذاشته بسيار كمتر از از الآن بود، چند درصد مردم، همان مقدار كم پول را براي وسايل مورد نياز زندگي كه امروزه دارند، داشته اند؟ از طرف ديگر توجه نماييد كه استقلال در همه ابعاد آن و پيشرفت هاي علمي و تكنولوژي و عدالت خواهي و ... موجب شد كه دشمنان عليه انقلاب توطئه نمايند. تحميل جنگ هشت ساله عليه ايران، تحريم اقتصادي و ... موجب شد كه جمهوري اسلامي به دست يابي بر برخي از اهداف خود موفق نشده، ارزش پول آن كم و زمينههاي اشغال جوانان از بين برود.

اگر هزينه جنگ و بازسازي جهت عمران و آباداني شهر و روستا و ايجا اشتغال صرف مي شد، وضع به مراتب بهتر از اين بود و شايد وعده هاي امام نيز مي توانست تحقق پيدا كند. شما هم چنين تلاش دشمنان انقلاب را در نفي ارزش ها و القاي شبهات فكري، عقيدتي، اخلاقي و از ابزارهايي كه در اين راه بهره مي گيرند، نبايد فراموش كنيد، ولي به رغم همة اين مشكلات، باز نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را با رژيم شاه كه مبتني بر ذلت، عقب ماندگي، ارزش زدايي، ستم و دين ستيزي بود، نبايد قياس نمود.

پنجم: بي ترديد برخي از سياست ها و عملكردهاي برخي از كارگزاران نظام موجب شد كه برخي از مشكلات مانند گراني و بيكاري و ... به وجود آيد.

اگر سياست هاي راهبردي و استراتژي هاي منطقي اتخاذ مي شد و برخي از مسئولان نظام بهتر عمل مي كردند، برخي از كاستي ها و مشكلات به وجود نمي آمد.

بيان مطالب و راهكارهاي مذكور بدان جهت بيان شد كه شما با تجزيه و تحليل وضعيت جمهوري اسلامي، به آينده نظام اميدوار بوده و روحية دين مداري، و تكليف گرايي و پايبندي خود به نظام را حفظ و تقويت نمايند. از سوي ديگر به هدايت برخي از افراد كه با آن ها در ارتباط هستند بپردازيد و افق تازه اي در نگرش آن ها به وجود آوريد.[1] مقتل خوارزمي،[ ج 1، ص 186.

] تحريرالوسيله، ج 1، ص 677.

 نهج البلاغه، خطبة 201.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.