-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1697 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در تلويزيون مشاهده كردم كه شخصي 86 ساله بود، نه آب خورده بود و نه غذا و از طريق رياضت به اين جا رسيده بود. از طريق پزشكي لازمه حيات، غذا و آب است. اين جز چگونه قابل توصيه است؟ آيا روح توان چنين كاري را دارد؟!

در پاسخ بيان مي داريم كه اوّلاً: سؤال مبهم است گفته نشده است كه چه مقدار زمان بي آب و غذا زندگي مي كند. ثانياً: اگر گفته شود 86 سال بدون آب و غذا زندگي كرده است، مثلاً وي 90 ساله است و 86 سال بدن آب و غذا زندگي كرده است. اين به طور يقين نادرست است، چون كه چنين امري محال است.

بله ارادة بشر بر اثر رياضيت قوي مي شود و مي تواند يك سري كارهاي فوقالعاده انجام دهد. مرتاضان اين چنين هستند، و علم پزشكي هم مي گويد: غذاهاي مصرف بسيارش دفع و كمش جذب مي شود و انسان با ذخيرة غذايي كه دارد مي تواند تا حدودي بدون غذا باشد ولي نه اين مقدار.

بدون ترديد كارهايي وجود دارد كه مستند به سببي طبيعي و عادي نيست، مانند كارهايي كه مرتاضها انجام مي دهند. اين گونه كارها با همة اختلافي كه در نوع آن ها است، مستند به قوّت اراده و تمركز شديد روح بر يك چيز، چرا كه اراده تابع علم و ايمان قلبي است. هر چه توجه ايمان آدمي به تأثير اراده بيشتر شد، اراده مؤثرتر ميشود. شدّت و قوّت اراده متوقف بر انجام اعمالي است كه هر مذهبي بر اساس نگرش خويش، به پيروان خود دستور ميدهد. طبيعتاً مرتاضان با اراده كردن انجام اينگونه اعمال و انجام و رياضت هاي سخت، قدرت انجام اين گونه اعمال را كسب مينمايند. سنت الهي بر اين است كه هر كس در هر زمينه اي تلاش كند، نتايج آن را به دست خواهد آورد. صوفيان و مرتاضان رياضت هاي بسيار شافي را براي كسب چنين مهارت ها و توانمندي هايي تحمل مي كنند و به نتايج مورد نظر مي رسند، ليكن اعمال آنان داراي هيچ گونه ارزش انساني و معنوي و داراي پاداش اخروي نيست، زيرا براي تعالي و كمال روح و به قصد تقرب به الله انجام نشده است. روح انساني قادر به انجام چنين كارهايي مي باشد و خداوند چنين قدرتي را در روح بشر به وديعت نهادت است. مرتاضان يا حداقل بعضي از آن ها براي افزايش قدرت روحي و نفساني، رياضت را متحمل مي گردند. اينان گرچه قدرت روحي به دست مي آورند امّا سرماية عمر را در جاي نادرستي مصرف مي نمايند، چرا كه دين اسلام رياضت هاي باطل را تأييد نمي نمايد.

مورد نقل شده با توجه به قراين و شواهد از نظر سن و ... بعيد به نظر مي رسد. اما اصل مسئله كه كارهاي غير عادي مي توانند انجام دهند، صحيح است. از نظر پزشكي و علم و فيزيولوژي و زيست شناسي تا اندازه محدوده اين مسئله امكان دارد، اما اگر چيزي در علم تجربي و پزشكي ثابت نشد، دليل بر نادرستي آن نيست، زيرا بسيار مسايل هستند كه هنوز علوم تجربي آن ها را ثابت نكرده، اما شايد در آينده به كشف آن ها رسيده و ثابت كند. گاه اصولاً بعضي از مسايل در حيطه علوم تجربي و پزشكي نمي باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.