-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1713 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پشت سر بعضي از بزرگان و علما مثل مقام معظم رهبري، آقاي رفسنجاني و آقاي خاتمي غيبت شنيدهام، چگونه جبران كنم؟ البته گاهي نهي از منكر ميكنم.

اگر ميتوانيد، با گفتار و رفتار و عمل خويش مانع ادامه غيبت شويد. در غير اين صورت، جلسه غيبت را ترك كنيد.

عدم رضايت قلبي شما و نهي از منكر انجام شده به ضميمه استغفار، جبران كننده گذشته است.

توضيح مطلب: در مسئله غيبت چهار تكليف وجود دارد:

1 - حرمت غيبت كردن،

2 - حرمت گوش دادن به غيبت،

3 - وجوب نهي از منكر،

4 - وجوب دفاع از حيثيت برادر مؤمن و حفظ آبروي او.

يعني در مورد غيبت علاوه بر لزوم نهي از منكر و جلوگيري از وقوع جرم (به طور مطلق) ردّ غيبت و دفاع از آبروي برادر ديني واجب است.

به عبارت ديگر: هر چند گوش نكردن غيبت و بي اعتنايي به سخنان غيبت كننده به عنوان يكي از مصاديق نهي از منكر واجب است، اما اين مقدار كافي نيست، بلكه بر هر فرد لازم است كه از برادران ديني خود دفاع كند و در حفظ آبروي آنها بكوشد. بر هر مسلماني لازم است، انتقادها و عيبهايي را كه به برادر دينياش وارد ميشود، با توجيه صحيح و خدا پسندانه دفع كند و زمينه رشد شايعه پراكنيها و اشاعه فحشا را از بين ببرد. مسلمانان با ايمان در برابر اين گونه عوامل مخرّب بي اعتنا نباشند، بلكه با شكستن سكوت به هيچ كس اجازه ندهند كه با شايعه سازي و اشاعه فحشا و غيبت، محيط زيست اجتماعي را آلوده و حيثيت مؤمنان را لكه دار كند و با شايعات بي اساس، حسن اعتماد عمومي را متزلزل سازد.

{P . محمد رضامهدوي كني، اخلاق عملي، ص 158.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.