-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1717 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره سند دعاي ندبه توضيح دهيد.

اين دعا در سه كتاب معروف و قديمي آمده است:

1 - كتاب مزار كبير اثر محدث و دانشمند معروف قرن ششم، محمد بن جعفر مشهدي.

2 - كتاب مزار قديم، اثر مرحوم طبرسي، نوسينده كتاب احتجاج.

3 - كتاب مصباح الزائر، اثر سيد رضي الدين بن طاووس كه از زهاد و بزرگان محدثان قرن هفتم است. مرحوم مجلسي نيز در بحارالانوار، جلد 99، ص 104 اين دعا را از كتبهاي فوقالذكر گزارش نموده است.

در هر سه كتاب فوقالذكر دعا از محمد بن علي بن يعقوب بن اسحاق بن ابي قره نقل ميشود و او از محمد بن حسين بن سفيان البزوفري روايت ميكند كه در زمان غيبت صغري ميزيسته و قاعدتاً به وسيله مكاتبه از طريق نواب با امام زمان (عج) تماس گرفته است و او از حضرت مهدي صاحب الامر (ع) نقل ميكند كه دستور داد اين دعا را بخوانيد. اين دعا از نظر سند مشكل ندارد، زيرا نفر اول، يعني محمد بن علي بن يعقوب، طبق كتابهاي تراجم و رجال از علما و راويان شيعه و از افراد ثقه و مورد اطمينان است و داراي تأليفات متعددي ميباشد.

نفر دوم، يعني محمد بن حسين بن سفيان بزوفري، نيز از اساتيد شيخ بزرگوار شيخ مفيد است كه از او نيز به نيكي ياد شده است. شايان ذكر است كه اين شخصيت كتاب دعايي تأليف كرده است كه دعاي ندبه در آن هست.(1)

پينوشتها:

قدس سره - ناصر مكارم شيرازي، جعفر سبحاني، پرسشها و پاسخها، ج رضي الله عنه، ص صلي الله وعليه وآلهقدس سرهقدس سره - 0رضي الله عنهقدس سره.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.