-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1722 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اينجانب در سال 81 با توجه به اعلام نياز سپاه تبريز در تمام مراحل گزينش موفق شدم اما مسئولين گزينش صلاحيت استخدامي اينجانب در سپاه را قبول نكردند. و به سازمان قضايي نيروهاي مسلح هم شكايت كردم ولي به نتيجه نرسيدم. خواهشمند است راهنمايي فرمائيد.

برادر گرامي! از اين كه با ما مكاتبه نموديد سپاسگزاريم. در خصوص مطالبي كه در نامه ذكر كرديد، دادگاه صالح براي رسيدگي، سازمان قضايي نيروهاي مسلح است. آن سازمان بعد از احراز صلاحيت مي تواند رسيدگي كند، يعني هر دادگاهي زماني به پرونده اي رسيدگي مي كند كه در مرحلة اوّل صلاحيت خود را احراز كند. در مرحله بعد وارد ماهيت دعوي مي شود.

امّا حال كه سازمان قضايي نيروهاي مسلح به عنوان دادگاه اختصاصي رسيدگي به تخلفات نيروهاي مسلح، خود را براي رسيدگي صالح ندانسته و پرونده را به ديوان عدالت اداري ارجاع داده است، ديوان عدالت اداري بر اساس اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحد ها با آيين نامه هاي دولتي و احقاق حق مردم تشكيل شده و به پرونده شما رسيدگي خواهد كرد.

پرونده شكايت شما را سازمان قضايي مسلح اگر مستقيم به ديوان عدالت اداري فرستاد، آن ها رسيدگي خواهند كرد اگر سازمان قضايي به ديوان عدالت نفرستاد، با تنظيم دادخواستي شكايت خود را به ديوان عدالت ارسال كنيد.

بعد از صدور حكم اگر حكم به نفع شما بود، از تاريخ ابلاغ حكم به سپاه آنها ظرف مدت ده روز حق درخواست تجديد نظر در حكم را مي توانند بكنند امّا اگر حكم صادره به ضرر شما بود، حق درخواست تجديد نظر در حكم را نداريد، چون در دعاوي مطروحه عليه مأموران و ادارات دولتي در ديوان عدالت اداري، هرگاه حكم صادر شده به ضرر شخص شاكي باشد، او حق درخواست تجديد نظر را ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.