-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1782 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

مويز و كاسني كه در روايات آمده، چيست؟ قمر در عقرب چه وقت را ميگويند؟

در روايات از برخي ميوهها و سبزيها به خاطر خواصي كه دارند، تمجيد شده است، از جمله كشمش (مويز) و كاسني. اميرالمؤمنين(ع) فرمود: خوردن روزانه 21 عدد كشمش سرخ بسياري از امراض را بر طرف ميكند.(1)

مويز يا زبيب به كشمش و انگور خشك شده ميگويند و كاسني گياهي معروف است كه آن را ميجوشانند. خوردن عرق كاسني براي بدن مفيد است.

اصطلاح قمر در عقرب اصطلاح نجومي است و هرگاه مسير و حركت ماه در بُرج عقرب كه يكي از برجهاي دوازده گانه است، قرار گيرد، ميگويند قمر در عقرب است.

در روايت آمده است كه مسافرت و ازدواج در هنگامي كه ماه در محاق (دو سه روز آخر ماه كه جرم آن ديده شود) بود يا اين كه ماه در برج عقرب باشد مكروه است.(2)

دانشمندان نجومي قديم منطقه آسماني را به دوازده قسمت فرضي متساوي تقسيم كرده و هر قسمتي را بُرج ناميدهاند. به كلّ دوازده قسمت صورت فلكي ميگويند.

اسامي اين برجها در مآخذ عربي و فارسي عبارتند از: حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، ميزان، عقرب، قوس، جَدْي، دلو و حوت.

ظاهراً اولين كسي كه منطقه البروج را به دوازده منطقه تقسيم كرده، ابر خس در قرن دوم ميلادي است.(3)

زمان قمر در عقرب را ميتوانيد از تقويمهاي نجومي كه هر سال چاپ و منتشر ميشود و در آن قيد ميشود كه فلان شب قمر در عقرب است بيابيد.

پي نوشتها:

1. بحارالانوار، ج 10، ص 90 و ج 9، ص 240 به بعد.

2. معارف و معاريف، ج 8، ص 370، به نقل از بحارالانوار، ج 5، ص 254.

3. دائره المعارف بزرگ فارسي مصاحب، ج 1، كلمه بُرج.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.