-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1784 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در مورد خواب ديدن توضيح دهيد.

اصل خواب ديدن، سير روح انسان در عالمي غير از عالم مادي است كه البته با اين عالم ارتباط دارد و حقيقتي غير قابل انكار است. اما خوابها انواع مختلفي دارند: بعضي از خوابها، از نوع اضغاث احلام است كه داراي تعبير و تفسير خاصي نيست. اين نوع خوابها غالباً زاييده تفكرات و اوهام و خيالات انسان در هنگام روز است.

بعضي از امور كه فكر انسان را در روز به خود مشغول ساخته، انسان آن را در هنگام خواب ميبيند، با يك سري چيزهايي كه با ذهن خود ساخته است، بسياري از خوابهاي ما اين گونه است، يعني اموري كه در روز به آن فكر ميكنيم يا مشكلات و سرورهايي كه در روز با آن مواجه هستيم يا چيزهايي كه در خيالات خود پرورش ميدهيم يا حُبّ و بُغضهايي كه در دل داريم و...

اما تعدادي از خوابهاي ما پرده از حقايقي برميدارد كه براي ما روشن نبوده و يا در آينده اتفاق ميافتد. اين گونه خوابها حقيقي هستند و تعبيرات خاصي دارند.

پيامبر گرامي اسلام (ص) فرمود: خواب ديدن بر سه گونه است:

خواب درست و شايسته كه مژده و بشارتي است از سوي خدا، و خواب و رؤيايي كه از روي اندوه ديده ميشود، و خوابي كه آدمي براساس ماليخوليا ميبيند....(1)

در عين حال اگر در مورد خواب و مسائل مربوط به آن به اطلاعات بيشتري نياز داريد، ميتوانيد به كتاب اصول روان كاوي فرويد و يا كتاب معاد و جهان پس از مرگ نوشته آية الله مكارم شيرازي، ص 285 مراجعه كنيد.

پينوشتها:

1 - تفسير الميزان، عربي، ج 10، ص 100.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.