-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1788 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چه جاذبهاي در رهبر وجود دارد كه به قلبهاي مردم اثر عميق و پايدار ميگذارد؟

قبل از هر چيز توجه شما را به دو نكته جلب مينمايم.

نخست آنكه رهبري در جامعه ديني از يك جايگاه خاص، ويژه و والايي برخوردار است كه در وهله اول، حاكميت از آن خداوند، سپس انبيا (ع) و ائمه هدي (ع) است و در زمان غيبت امام معصوم (عج)؛ رهبري برعهده فقيه يا فقيهان جامع الشرائط است.

بنابراين در جامعه اسلامي شيعه، رهبري فقيه، يعني استمرار رهبري انبيا و اوليا، در قالب و مرحلهي نازل تر، كه امروزه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان ولي فقيه تجلي و اشتهار يافت.

نكته دوم اينكه همان طور كه از آيات و احاديث استفاده ميشود؛ رهبراني چون انبيا و ائمه هدي (ع) ميبايست مصون از هرگونه عيب و نقص پنهاني و آشكار باشند و علاوه بر عصمت در گفتار و كردار، عصمت در انديشه نيز داشته باشند؛ و ا ز لحاظ علمي، اخلاقي، اجتماعي، فردي و... سرآمد افراد جامعه باشند و به عبارت ديگر جامع همه خوبيها و مبرا از هرگونه عيب باشند تا در نزد مردم جايگاه لازم را بدست آورده و در نتيجه محبوب دلها گشته و كلامشان در جان ناس و مردم نافذ افتد.

(اگر چه ما قصد مقايسه كسي را با ائمه هدي نداريم چون احمدي را مقايسه با آنان نسزد) ولي بسياري از اين ويژگيها - به غير از عصمت به معناي خاص خودش، علم غيب و... - در مرحله نازلتر نيز ميبايست در فردي كه رهبري جامعه ديني را در زمان غيبت امام معصوم به عنوان رهبر و ولي فقيه به عهده ميگيرد؛ يافت شود؛ تا هم نزد عدهاي از خرده گيران مغرض و كوته نظر كه حتي بر پيامبر (ص) ايراد ميگرفتند كه چرا غذا ميخورد، در بازار راه ميرود و... مورد طعنه قرار نگيرد و هم نزد آحاد مردم، به جايگاه محبوبيت و نفوذ كلام نائل آيد؛ و بتواند همچون ناخدايي با درايت و ماهر، سكان داري امين براي كشتي در حال حركت جامعه اسلامي باشد و آن را به ساحل سعادت، پيشرفت و تكامل مادي و معنوي رهنمون گردد.

مخاطب گرامي! اگر چه سؤال شما كلي است ولي از آنجا كه به نظر ميرسد مقصود شما رهبر معظم انقلاب حضرت آية الله خامنهاي ادام الله ظله علي رئوس المسلمين باشد؛ به طور اختصار درحد بضاعت اندك خويش نكاتي را به قلم ميآوريم:

1 - اخلاص: اگر كسي سعي كند در تمامي مراحل زندگي، براي خداوند متعال زندگي كند و زندگي اش را صبغهي الهي ببخشد يقيناً كلام او، شخصيت او و حتي نام او به خاطر همين رنگ الهي، محبوب بندگان مخلص خداوند خواهد شد. و رهبري از جمله كساني است كه از دوران طلبگي، دوران مبارزات، دوران تبعيد و غربت،

دوران رياست جمهوري و عزت و دوران كنوني، چرخهي زندگي و مراحل ياد شده را بر محور اخلاص خدايي بودن به چرخش درآورد.

2 - ساده زيستن: به طور كلي مردم شخصيتها و چهرههاي علمي و مذهبي جامعه را كه داراي زندگي ساده و دور از تجملات و پرزرق و برق باشد را دوست ميدارند. و گفتار او را با عمل او صادق دانسته و نسبت بدانها، شنوا خواهند بود. و طبق اظهارات افراد مطلع، زندگي معظم له از همان ابتدا ساده بود و به خصوص در دوران رهبري كه چه بسا نقل برخي خصوصيات و ويژگيهاي زندگي زاهدانه ايشان براي بسياري قابل باور نباشد.

3 - مظلوميت: همواره مردم، فرد مظلوم را دوست ميداشتند به خصوص مظلومي كه خود در رأس حكومت قرار داشته باشد. به ياد سخني از امام علي (ع) افتادم كه فرمود: تاكنون ميپنداشتم! اين حكومتهايند كه به مردم خويش ستم ميدارند اما اكنون دريافتم كه حكومت و رهبري هم ممكن است مظلوم واقع شود.

باور بفرماييد كه رهبري انقلاب نيز از سوي برخي دوست نماها و يا دوستان ناآگاه مورد ظلم قرار گرفتند. كه فرمود: اگر فرداي قيامت اجازه يابم خواهم گفت!

4 - تسامح و تساهل: گذشت و اغماض نسبت به آن چه كه مربوط به حقوق شخصي باشد.

5 - قاطعيت در برابر حقوق جامعه و ارزشهاي اسلامي و ديني

6 - ابهت و صلابت در برابر دشمنان؛

7 - تواضع و مهرباني در برابر مؤمنان و دوستان؛

8 - شرح صدر و دريادلي، در جهت تحمل مخالفان؛

9 - عملكرد فراجناحي؛

10 - غمخواري دلسوزي محرومان و صاحبان اصلي انقلاب؛

11 - دارا بودن مدال افتخار جانبازي؛

12 - افتخار سيادت و كسوت روحانيت ؛

13 - تدبير و كارداني در امور داخلي و خارجي و عبور دادن كشور و جامعه از بحرانيترين حوادث؛

14 - اطاعت، همراهي و پيروي از خط امام خميني (ره)؛

15 - حسن خلق؛

16 - و...

همهي اينها از عواملي است كه موجب محبوبيت و نفوذ كلام رهبري در جامعه اسلامي است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.