-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1792 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چگونه ميتوانيم در برابر بعضي از مشكلات زندگي صبور باشيم؟

از اين كه با ما مكاتبه نمودهايد سپاسگزاريم .

1 - تقويت پايههاي ايمان: هر قدر ايمان انسان به حكمت و رحمت پروردگار بيشتر باشد، صبر او نيز افزونتر خواهد بود. اميرمؤمنان(ع) ميفرمايد: اساس و ريشه صبر، ايمان و يقين خوب نسبت به خداوند است.(1)

2 - رابطه با خدا: انسان در پرتو ياد خدا و نماز ارادهاي نيرومند و ايماني استوار پيدا ميكند و همه مشكلات براي او آسان ميگردد. قرآن مجيد ميفرمايد: واستعينوا بالصبر و الصلاة و آنهالكبيرة الا علي الخاشعين؛ در زندگي از صبر و نماز كمك بگيريد، هر چند اين كار جز براي خاشعان سنگين و گران است.(2)

در روايتي امام صادق (ع) فرمودهاند: هنگامي كه مشكل مهمي براي علي (ع) پيش ميآمد، به نماز برميخاست، سپس اين آيه را تلاوت ميفرمود.(3)

3 - شناخت راز و رمز مشكلات: اگر كسي بداند كه وجود بلا و مصيبت در زندگي بشر چه اثري دارد، آن را با آغوش بازميپذيرد، در روايات معصومين از شدايد به عنوان الطاف خداوندي ياد شده است. امام صادق (ع) ميفرمايد: خداوند مؤمن را با بلا دلجويي ميكند، چنان كه مرد با هديهاي كه از سفر براي خانوادهاش ميبرد، از آنها دلجويي ميكند.(4)

4 - توجه به آثار اخروي صبر: توجه به پاداش اخروي صبر، مرارت و سختي مشكلات را شيرين و آسان ميسازد. در اين باره روايات زيادي از معصوميان رسيده است.

امام صادق (ع) ميفرمايد: هر كس از مؤمنان كه به بلايي گرفتار شود و صبر كند، براي او اجر هزار شهيد است. (5)

5 - توجه به گذرا بودن بحرانها: مشكل و محنت روزگار هر چه باشد، مقطعي در گذرا است. قرآن مجيد به همه افراد نويد ميدهد كه هميشه در كنار سختيها آساني وجود دارد.(6)

6 - توجه به افراد پايين دست: نظر افكندن به كساني كه مشكلات بزرگتري دست به گريبان هستند، تحمل شدائد را آسان تر ميسازد.

7 - الگو پذيري از اولياي خدا: با بررسي اجمالي زندگاني بزرگان در مييابيم كه آنها همواره با مشكلات روبه رو بودهاند. با الگوگيري از بزرگان ميتوان شيوه مقابله با مشكلات را آموخت. اين موضوع را خداوند به پيامبرش گوشزد ميكند و ميفرمايد: صبر كن، همان گونه كه پيامبران اولوالعزم صبر كردند. (7)

8 - آمادگي روحي: اگر كسي دنيا را آن طور كه هست بشناسد، در پيش آمدهاي ناگوار زندگي خود را نميبازد، چون ميداند جهان طبيعت سراي دگرگوني و تحول است و فراز و نشيب فراوان دارد و همه افراد خواه ناخواه با حوادث مواجه ميشوند. امام علي (ع) ميفرمايد: كسي كه دنيا را بشناسد، هرگز به خاطر بلا و مشكلات محزون نميگردد.(8)

9 - توجه به آثار جسماني صبر: صبر و شكيبايي در برابر حوادث زندگي تنها بعد اخلاقي ندارد، بلكه از نظر بهداشت و سلامت جسم نيز فوق العاده مؤثر است. افراد ناشكيبا عمري كوتاه و توأم با انواع بيماريها و از جمله بيماريهاي قلبي و عصبي دارند، در حالي كه صابران از عمري طولاني برخوردارند. امام علي (ع) ميفرمايد: كسي كه دولت دارد و عمر طولاني داشته باشد، بايد قلب صبوري در برابر مصائب آماده كند.(9)

در پايان داستان جالبي از ابوذر جمهر را كه مناسب با موضوع است مطرح ميكنيم: ميگويند: انوشيروان بوذرجمهر را زنداني كرد. پس از چند روز، انوشيروان شخصي را فرستاد تا از حالش جويا شود. فرستاده انوشيروان او را خوشحال ديد، علتش را جويا شد، بوذرجمهر دليلش را استفاده از معجون شش مادهاي دانست و گفت: اين معجون را سرحال كرده است و آنها عبارتند از: 1 - توكل بر خدا، 2 - بي تابي مشكلي را حل نميكند، 3 - صبر به كمك انسان ميآيد، 4 - اگر صبر نكنم چه كنم؟ 5 - مشكلاتي بيش از مشكل من وجود دارد، 6 - ستون به ستون فرج است.(10)

پينوشتها:

1 - غررالحكم، ج 2، ص 415.

2 - بقره (2) آيه 45.

3 - تفسير نمونه، ج 1، ص 219.

4 - اصول كافي، ج 3، ص 354.

5 - همان، ص 146.

6 - انشراح (94)، آيه 5.

7 - احقاف (46) آيه 35.

8 - ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 20، ص 270.

9 - بحارالانوار، ج 75، ص 81.

10 - سفينة البحار، واژه صبر.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.